Riskanalyser

Att behöva handskas med lättantändliga vätskor, explosiva ämnen och farliga arbetsmoment är en del av vardagen inom många verksamheter. Vi har lång erfarenhet, utbildning och kompetens inom riskhantering och säker hantering av brandfarlig vara.

Vi kan hjälpa dig med allt från fysisk planering – till exempel etablering intill farliga godsleder – hantering kring Seveso-anläggningar – till tillståndsansökan för hantering av brandfarlig vara. Vi har även erfarenhet av planering av industriverksamhet och annan farlig verksamhet, med hänsyn till lagen om skydd mot olyckor. Dessutom kan vi ta fram klassningsplaner och explosionsskyddsdokument enligt ATEX-direktiven.

Läs mer om våra övriga tjänster inom brandteknik

 

Kontakta oss gärna för mer information

Håkan Svensson
Telefon: 070-219 77 52
E-post: hakan.svensson@brandgruppen.se