Reservkraft- & UPS-system

När strömmen går riskerar många andra kritiska system att slås ut. Det gäller servrar och datanät, inbrottslarm, passersystem, nödbelysning, utgångsskyltar m.m. I vissa typer av verksamheter kan ett strömavbrott utgöra ett hot mot säkerheten eller till och med innebära livsfara. Några exempel är sjukhus, banker, centrumanläggningar och idrottsanläggningar. Vi hjälper till med att dimensionera reservkraftssystemen så att dessa motsvarar verksamhetens behov.

Kontakta oss gärna för mer information

Bo Nordensvan
Telefon: 073-940 47 10
E-post: bo.nordensvan@projektel.se

Ingemar Åblad
Telefon: 070-454 13 30
E-post: ingemar.ablad@projektel.se