Nätanalysering

Vid nätanalysering använder vi oss av ett avancerat mätinstrument som ger oss värden för spänning, ström, effekt, övertoner, spänningsvariationer m.m. På det här sättet får vi en exakt bild av anläggningens energiförbrukning som exempelvis kan hjälpa oss att optimera storleken på mätarsäkringar, vilket i sin tur kan leda till en sänkt abonnemangsavgift.

Kontakta oss gärna för mer information

Bo Nordensvan
Telefon: 073-940 47 10
E-post: bo.nordensvan@projektel.se

Ingemar Åblad
Telefon: 070-454 13 30
E-post: ingemar.ablad@projektel.se