Entreprenadbesiktning

Vi utför entreprenadbesiktning inom alla våra verksamhetsområden för bygg-, bostads-, fastighetsbolag eller andra beställare.

De Allmänna Bestämmelser som ligger till grund för nästan alla byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader stadgar att beställarens mottagningskontroll till väsentlig del sker genom besiktning. Besiktningsmannens uppgift är att på objektiva grunder undersöka och bedöma kontraktsenligheten i entreprenaden eller del därav. Den som utses till besiktningsman har ett stort ansvar som kräver såväl teknisk och juridisk kompetens, erfarenhet och omdöme.

Alla våra besiktningsmän är godkända av SBR
(Svenska Byggingenjörers Riksförbund).

  • De har dokumenterad byggteknisk utbildning som uppfyller SBRs krav.
  • De deltar fortlöpande i SBRs särskilda utbildningar för besiktningsmän.
  • De har granskats och godkänts av SBRs antagningsutskott och har åtagit sig att följa SBRs etiska regler och bestämmelser för besiktningsverksamhet, samt är underställda SBRs ansvarsnämnd.

 

Kontakta oss gärna för mer information

 

El-, Kraft-, Tele- och Transportsystem              
Bo Nordensvan
Telefon: 073-940 47 10
E-post: bo.nordensvan@projektel.se

El-, Kraft och Telesystem
Ingemar Åblad
Telefon: 070-454 13 30
E-post: ingemar.ablad@projektel.se

El-, Kraft-, Tele- och Säkerhetssystem, Brand- och Sprinklersystem
Håkan Svensson
Telefon: 070-219 77 52
E-post: hakan.svensson@brandgruppen.se