Energieffektivisering

Energieffektivisering har blivit ett populärt begrepp, inte minst i diskussionerna kring hur vi kan komma tillrätta med klimathotet. Ett snabbt sätt att åstadkomma resultat är minska på elanvändningen – en sparad kilowattimme betyder att miljön slipper hela 0,515 kg i koldioxidutsläpp.

Att vi sparar samtidigt som vi investerar kan verka lite för bra för att vara sant. Men faktum är att de investeringar som görs i energieffektiviserande åtgärder inte bara betalar sig själva, de genererar också ren vinst efter ett tag. Detta tack vare minskade kostnader för energiinköp. Det som byggs idag är mycket energisnålt men det finns fortfarande en hel del att göra, speciellt i vårt gamla fastighetsbestånd.

Vi kan hjälpa till med att minska energibehovet och även komma med förslag på hur elenergi kan skapas med hjälp av olika typer av förnybara energikällor som sol- och vindkraft.

Här kan du läsa mer
Eller som PDF.

Kontakta oss gärna för mer information

Bo Nordensvan
Telefon: 073-940 47 10
E-post: bo.nordensvan@projektel.se

Ingemar Åblad
Telefon: 070-454 13 30
E-post: ingemar.ablad@projektel.se