Elsystem & kraftsystem

Projektelkoncernen är störst i Sverige inom elsystem. Vi har arbetat inom det här området i mer än 20 år, både vid ny- och ombyggnationer av fastigheter. Under den här tiden har vi hunnit bli experter på elcentraler, kanalisation, ledningsnät, eluttag, strömställare, ljusreglering, belysningsinstallationer, elradiatorer m.m.

Elsystem och Kraftsystem

Kraftsystem är en annan näraliggande specialitet som omfattar kraftledningar, ställverk, elcentraler etc. Utmaningen när de gäller både el- och kraftsystem är att hitta en väl avvägd lösning som stämmer överens med kundens behov. En överdimensionerad anläggning blir onödigt dyr avseende anslutningsavgift, huvudsäkring och abonnemangsavgift. En underdimensionerad anläggning klarar inte av att leverera det den ska.

För att hitta rätt nivå börjar vi ofta med att göra en effektberäkning. Tillsammans med kunden går vi också igenom en proaktiv frågelista som hjälper oss att fastställa det förväntade nyttjandet. Först därefter startar vi projekteringen. Vid ombyggnationer eller renoveringar utför vi också termografering och nätanalysering för att kontrollera den befintliga anläggningens funktionalitet och status. Vi har många duktiga, erfarna och engagerade medarbetare som kan göra rätt bedömning av komplexitet och anpassa el- och kraftsystemen därefter. För kunden innebär detta rätt anläggning till rätt kostnad.

Kontakta oss gärna för mer information

Bo Nordensvan
Telefon: 073-940 47 10
E-post: bo.nordensvan@projektel.se

Ingemar Åblad
Telefon: 070-454 13 30
E-post: ingemar.ablad@projektel.se