Elmiljösystem & åskskydd

Dagens motorvägar består av datorer, servrar, routrar och annan kommunikationsutrustning. Hela vårt samhälle är beroende av att datatrafiken flyter på utan avbrott. Ett åsknedslag i en oskyddad miljö kan medföra kostsamma driftstopp och i värsta fall förlust av data. Många av fastighetens egna system är också mycket känsliga för elektriska störningar. Efterfrågan har därför stigit kraftigt på tjänster som handlar om att skapa en säker miljö för alla typer av elektronisk utrustning.

Parallellt med denna utveckling har diskussionen kring elektromagnetiska fält och hur de påverkar den mänskliga kroppen också tagit fart. Vår datoriserade vardag får inte stå i vägen för en sund arbets- och boendemiljö.

Våra medarbetare är redan erkänt duktiga på att skapa lösningar för en elmiljö som tar hänsyn till såväl människor som maskiner. Och det här är ett område som vi satsar lite extra på.

Kontakta oss gärna för mer information

Bo Nordensvan
Telefon: 073-940 47 10
E-post: bo.nordensvan@projektel.se

Ingemar Åblad
Telefon: 070-454 13 30
E-post: ingemar.ablad@projektel.se