Brandskydd

Brandskyddbrandskydd

Efter att ha jobbat med de flesta typer av byggnationer – från mindre privatbostäder till stora akutsjukhus – är vi väl bekanta med de krav som ställs på brandskydd. Vi hjälper till att upprätta brandskyddsdokumentationer i enlighet med BBR, Boverkets byggregler. Dokumenten kan sedan användas till såväl projektering och utförande som förvaltning.

Läs mer om våra övriga tjänster inom brandteknik

Kontakta oss gärna för mer information

Håkan Svensson
Telefon: 070-219 77 52
E-post: hakan.svensson@brandgruppen.se

 

Vägledande markering, utrymningsplan, handbrandsläckare