Belysningssystem

De senaste åren har teknikutvecklingen inom belysningssystem gått oerhört snabbt och vi har fått helt nya verktyg för att skapa en bra ljusmiljö. Lågenergiljuskällor, diodljuskällor och nya armaturer med inbyggda reflektorer är bara några exempel. Med rätt val av armaturer, styrsystem och ljuskällor går det att göra stora energibesparingar. Men det är viktigt att också ta hänsyn till andra aspekter än enbart de ekonomiska. Forskningen kring hur ljuset påverkar människan har gett oss nya insikter som bör beaktas vid utformningen av belysningssystem för olika typer av miljöer.

big_belysningssystem

Projektel har en unik kompetens inom belysning och ljusplanering, vilket gör att vi ofta anlitas när kraven på funktionalitet och konstnärlighet är extra höga. Vi finns med i alla typer av projekt, från nybyggnationer till ombyggnationer och vid riktade energieffektiviseringsåtgärder. Särskilt uppskattade är våra visualiseringar av hur den färdiga installationen påverkar ett rum eller en miljö. Genom att arbeta på det här sättet kan vi tillsammans med kund utforska en rad möjliga alternativ innan vi bestämmer oss för en slutgiltig lösning.

Kontakta oss gärna för mer information

Bo Nordensvan
Telefon: 073-940 47 10
E-post: bo.nordensvan@projektel.se

Ingemar Åblad
Telefon: 070-454 13 30
E-post: ingemar.ablad@projektel.se