AV- & multimediasystem

Globaliseringen, det ökade behovet av möten och dyrbar restid har fått många företag att i allt större omfattning använda sig av videokonferenser som kan genomföras via internet. Parallellt med denna utveckling har sälj- och presentationsmetodiken blivit mer sofistikerad och inslagen av multimedia allt vanligare. För vår del har detta resulterat i en kraftigt ökad efterfrågan på ljud- och bildvisningssystem.

Det viktigaste för kunden är ofta att installationen ska vara snygg och funktionell med få driftstörningar, men under ytan finns det många faktorer att ta hänsyn till för att systemet ska fungera optimalt. Projektel hjälper till att utforma prisvärda lösningar som är anpassade efter kundens önskemål och fastighetens förutsättningar. Vi har lång erfarenhet av och förståelse för de problem och möjligheter som finns i lokaler som idrottsanläggningar, skolor, konferenslokaler, hörsalar, centrumanläggningar m.m.

Vi finns till hands under hela projektet, från förfrågningsunderlag till stöd kring upphandling och projektledning under installationen.

Kontakta oss gärna för mer information

Håkan Svensson
Telefon: 070-219 77 52
E-post: hakan.svensson@brandgruppen.se