Södertälje stadshus
– ett hus för folket

Projektel fick förtroendet att projektera samtliga eltekniska system i Södertälje stadshus.

När Södertälje kommun beslutade sig för att bygga ett nytt stadshus var kraven höga redan från början. Huset skulle vara flexibelt och inbjudande, med plats för många olika aktiviteter. En energisnål, miljövänlig och tillgänglig mötesplats där alla Södertäljebor kunde känna sig som hemma. Projektel fick förtroendet att projektera samtliga eltekniska system i byggnaden.

Utmaningen låg i att förena det gamla med det nya

Torbjörn Englund, projektledare Södertälje stadshusDet nya stadshuset skulle ligga vid Telge Forum. Tomten var lämplig och delar av en befintlig byggnad kunde också användas i den nya verksamheten. Utmaningen blev nu att anpassa och integrera det gamla med det nya som skulle byggas. Torbjörn Englund, projektledare för Telge Fastigheter berättar mer. »Dels hade vi ett befintligt hus med ganska höga antikvariska krav att ta hänsyn till. Dels hade vi den nya delen där kraven på flexibilitet och tillgänglighet var tuffa. Projektel har kommit med bra förslag på tekniska lösningar som vi har använt oss av i projektet«.

70-talsstilen har bevarats…

För att bevara det gamla har projektet tagit hjälp av en antikvarie. Ursprungliga ritningar har också varit vägledande vid restaureringen av ›Trombon‹ (danslokalen) och ›Estrad‹ (teatern). Genom att återanvända de ursprungliga armaturerna, försedda med nya ljuskällor och ny teknik, har 70-talsstilen vårdats och lyfts fram. »Projektel har hjälpt oss på ett jättebra sätt. De är inte bara elprojektörer utan har också tillfört kunskaper i projekteringsmetodik som vi i projektledningen har haft stor nytta av«, säger Torbjörn Englund.

Vi ligger väldigt bra till här. Trots att byggnadens storlek i nuläget är nästan den dubbla jämfört med gamla Telge Forum så har energiförbrukningen minskat.
Torbjörn Englund, projektledare / Södertälje stadshus

…och en modern mötesplats har skapats

I det nya stadshuset nås alla verksamheter via den gemensamma entrén mot Nyköpingsvägen. Viljan att skapa en öppen och tillgänglig mötesplats speglas också i arkitekturen där glasade ytor mellan kontorsvåningarna och den publika delen skapar kontakt mellan kommunens innevånare och tjänstemännen. Södertälje stadshus är en modern byggnad även när det gäller miljötänkande och energiförbrukning ligger idag mycket lägre än vad byggnormen kräver. »Vi ligger väldigt bra till här. Trots att byggnadens storlek i nuläget är nästan den dubbla jämfört med gamla Telge Forum så har energiförbrukningen minskat«, förklarar Torbjörn Englund.

Projektel har hjälpt oss på ett jättebra sätt. De är inte bara elprojektörer utan har också tillfört kunskaper i projekteringsmetodik som vi i projektledningen har haft stor nytta av.
Torbjörn Englund, projektledare / Södertälje stadshus

En förebild för andra kommuner

»Projektel har ansvarat för samordningen av alla eltekniska system. Det har underlättat arbetet med den avancerade AV-tekniken och alla de datainstallationer som finns i byggnaden. «Ett av de viktigaste nyckelorden vid planeringen av det nya stadshuset var flexibilitet. Byggnaden skulle utformas så att olika verksamheter kunde samsas under samma tak men den skulle också främja ett nytt arbetssätt för kommunens medarbetare, där kommunikationen och mötet står i centrum. Detta märks i hur lokalerna har utformats med öppna planlösningar, gott om rum för möten och moderna tekniska lösningar. »Projektel har ansvarat för samordningen av alla eltekniska system. Det har underlättat arbetet med den avancerade AV-tekniken och alla de datainstallationer som finns i byggnaden. « Sedan Södertälje stadshus stod klart har många kommuner kommit hit på studiebesök. Det var det första stadshuset som byggdes på 25 år men nu kan många andra kommuner tänka sig att bygga något liknande. »Samarbetet med Södertälje kommun har varit positivt. De tänker framåt och nytt. Det är roligt att de som arbetar i byggnaden är så nöjda med resultatet. Och det nya huset har verkligen blivit ett ›Folkets Hus‹ i och med att det är så mycket evenemang här«, avslutar Torbjörn Englund.