Kappseglingen är i hamn, med nöjda hyresgäster och beställare

Projektel har ansvarat för projektering av handlingar för upphandling av el- och telesystem på utförandeentreprenad.

Fastigheten går inte att ta miste på. Med sitt svartglänsande tegel står det ut mot de kringliggande ljusa byggnaderna i Hammarby Sjöstad. Arkitekten Gert Wingårdh fick i stort sett fria händer av beställaren, Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB).

Visionerna ska rymmas i de ekonomiska ramarna

Johan Jarding, projektledare på SKBSKB kan det här med att bygga bostäder. Fastighetsbeståndet började byggas redan 1916 och man har stor erfarenhet av vilka lösningar som fungerar, men självklart är det omöjligt att kunna allt. Projektel har ansvarat för projektering av handlingar för upphandling av el- och telesystem på utförandeentreprenad. »Kraven som jag har på Projektel är att de ska vara lyhörda för hur vi vill ha det. Och även komma med nya innovativa lösningar. Så här kanske ni också kan tänka«, förklarar Johan Jarding som arbetar som projektledare på SKB. Att lösa el- och telesystem så att det stämmer med arkitektens vision är självklart viktigt, samtidigt som det hela tiden också måste finnas en balans mellan kreativa idéer och vad som är försvarbart att bygga. »Vi är inte ute efter de billigaste lösningarna men det Projektel ritar måste vara ekonomiskt rimligt.«

Förhållandevis små extra kostnader

Johan Jarding berättar att projektet startade redan år 2000 när planerna för Hammarby Sjöstad och kvarteret Kappseglingen tog fart. Inför det här projektet sökte SKB konsulter som hade god helhetskunskap om hur el, tele och data fungerar i bostadsbyggande. Projektel passar bra in på beskrivningen och eftersom Johan Jarding har arbetat med dem tidigare var valet enkelt. En generalentreprenad ställer alltid stora krav på resultatet. Det man ritar ska i nästa steg lämnas över till en entreprenör som ska utföra arbetet. Ofta är tiden knapp. Alla byggen har sina problem förklarar Johan Jarding men i det stora hela har allt gått enligt planerna.

Saker har kommit i tid, varit på rätt plats och alltsammans har varit genomförbart ritat. Vi har också haft förhållandevis få extra kostnader på el- och telesidan.
Johan Jarding, projektledare / SKB

Inför det här projektet sökte SKB konsulter som hade god helhetskunskap om hur el, tele och data fungerar i bostadsbyggande. Projektel passar bra in på beskrivningen och eftersom Johan Jarding har arbetat med dem tidigare var valet enkelt.Det är viktigt att gruppen fungerar Eftersom SKB alltid upphandlar entreprenörerna i ett konkurrensförfarande så vet Johan Jarding aldrig i förväg vilka det blir. Under projekteringen kan han däremot välja och då försöker han alltid sätta samman en konsultgrupp som fungerar smidigt. Sammansättningen av gruppen och dialogen mellan medlemmarna är viktig för att få ett gott resultat.
Johan Jarding berättar till exempel att han nästan alltid använder Projektel till att ta fram armaturer. Det vanligaste är annars att arkitekten tar hand om den här frågan. Men genom att tillhandahålla tydliga ramar kring luxtal, användningsområde etc och sedan överlämna arbetet till Projektel tycker Johan Jarding att han lättare kan styra över slutresultatet.
»Jag försöker använda deras kompetens så långt det går och det har fungerat bra hittills.«

Ljusa lägenheter i den Svarta Diamanten

Idag är projektet i princip färdigställt och de nyinflyttade hyresgästerna är väldigt positiva. Framförallt gillar man ljuset i lägenheterna. »De flesta verkar ha sökt sig hit för att man vill bo i den här typen av hus«, berättar Johan Jarding. På frågan om han kommer att anlita Projektel igen svarar han: »Absolut. De är redan inblandade i vårt senaste projekt som precis har startat ute i Täby.«

Projektel och Lennart är en mycket bra lyssnande samarbetspartner. De är aktiva och verkligen intresserade av att förstå våra behov.
Johan Jarding, projektledare / SKB