Cancerbehandling med hög precision

DEMARS-20140916-SKA_0195w Foto: Alison De Mars

 

Innanför den modernt designade byggnaden med sin innovativa fasadbelysning finns nya Skandionkliniken i Uppsala – först i Norden med att erbjuda protonterapi mot cancer. Projektel har varit med i alla skeden av projekteringen och under hela byggprocessen.

Protonterapi är en strålningsmetod som innebär att man kan precisionsbehandla cancertumörer, med minimala skador på den friska, intilliggande vävnaden och med kraftigt reducerade biverkningar jämfört med andra strålningsmetoder. Det gör protonterapi särskilt fördelaktig vid behandling av cancer hos barn eller i känsliga delar av kroppen, exempelvis ögon och hjärna. 

Skandionkliniken i Uppsala kommer att öppna för protonterapibehandling i juni 2015. Kliniken är ett nationellt projekt som drivs gemensamt av landets sju landsting med universitetssjukhus. 

Utöver själva kliniken finns även tre hotellvåningar med 83 st hotellrum, avsedda för patienter från andra universitetssjukhus som genomgår behandling, samt en restaurang. Fastighetsägare och byggherre är Akademiska Hus AB, som anlitat Projektel för de system som rör el-, tele-, kraftförsörjnings-, belysnings-, transport- och säkerhetssystem.

Teknik med stora dimensioner
Med sin avancerade, tunga utrustning – värd en halv miljard kronor – har Skandionklinikens bygge inneburit en rejäl utmaning för alla involverade parter.  »Bara själva cyklotronen – acceleratorn – väger 220 ton«, berättar Björn Bergqvist, uppdragsansvarig hos Projektel. »Den fick lyftas in i byggnaden genom taket, med hjälp av speciella mobila lyftkranar som fraktats hit från utlandet. Arbetet tog hela dagen.« Projektel har även deltagit i projekteringen av byggnadens fem hissar varav en är avsedd för transport av annan tung utrustning och maskindelar.

Säkerheten i fokus
De enorma strålningsmängder som cyklotronen genererar ställer särskilda krav på både säkerheten i allmänhet och de enskilda installationerna. Väggar och tak runtomkring består av 3,5–4,5 meter tjock betong, kompletterade av 40 cm tjock marmor för ytterligare skydd i kritiska delar.

Patienter som ska genomgå strålning förbereds i ett särskilt rum, för att sedan köras förbi en enorm motordriven skjutdörr i stål och betong och vidare in till behandlingsrummet. Dörren ingår i ett så kallat interlocksystem, som ser till att dörrar som angränsar till behandlingsrummen inte kan öppnas så länge strålning pågår. Skulle någon ändå råka öppna fel dörr stängs strålningen automatiskt av, utan någon fara för patient eller personal. 

Noga planerade ellösningar
Både byggnaden och dess avancerade system för behandlingsutrustning har krävt många olika kraftförsörjningssystem. Byggnaden försörjs med högspänning från Vattenfalls distributionssystem, som fördelas via fyra transformatorer till olika kraftsystem inom husets olika delar och speciella behov. Exempelvis försörjs strålningsutrustningen via en egen transformator på hela 1,6MVA, ett dieseldrivet reservkraftsaggregat och avbrottsfri kraft i form av en statisk UPS. Utöver detta krävdes ett system, med en för Projektel udda spänning på 480V, för att försörja viss röntgenutrustning i behandlingsrummen.

All utrustning som krävs för strålningsutrustning och säkerhetssystem runt denna är förlagda i ingjutna rör i betongen. Varje rör är därför projekterat med 3D för att inte kollidera med övrig installation och försämra strålskyddet. »Totalt sett har mer än 4 km rör individuellt projekterats, så det gällde att vara noga med att de hamnade rätt«, säger Björn Bergqvist.

Både byggnaden och dess avancerade system för behandlingsutrustning har krävt många olika kraftförsörjningssystem.«

Smart, estetisk belysning
Kliniken ligger i byggnadens undervåning, utan fönster. För att skapa en behaglig arbets- och ljusmiljö för personalen har man försökt återskapa dygnets naturliga ljusskiftningar med s.k. »dynamisk belysning«. Genom att kombinera två ljuskällor med olika färgtemperaturer, förändras ljuset från ett varmare sken på morgonen till något kallare dagsljus runt lunchtid, och sedan tillbaka till ett varmare sken. 

Den innovativa ljusdesignen är genomgående för hela byggnaden. Här har Projektel i vissa delar arbetat tillsammans med ljuskonsulten Black Ljusdesign för att ta fram moderna lösningar som är både funktionella, energisnåla och estetiskt intressanta. Spännande fasadbelysning och en vacker fontän med ljuseffekter ger hög designfaktor även nattetid.

Bra samarbete
Inför bygget fick Projektel vara med och besöka liknande projekt i Essen och Prag. Från den belgiska leverantören av den medicinska utrustningen, IBA Group, deltog egna tekniker och även en svensktalande projektledare vilket underlättade arbetet för alla inblandade parter.

Trots alla utmaningar har projektet gått mycket bra. Alla inblandade från Projektels sida är stolta över resultatet. Tomas Nilsson, projektledare hos Akademiska Hus är också nöjd: »Framgången för ett projekt som Skandionkliniken ligger i det engagemang som deltagarna visat både när det gäller projektering och produktion. Projektel har varit en mycket viktig del i arbetet med projekteringen, tillsammans med generalkonsulten LINK Arkitektur.«

Framgången för ett projekt som Skandionkliniken ligger i det engagemang som deltagarna visat både när det gäller projektering och produktion. Projektel har varit en mycket viktig del i arbetet med projekteringen, tillsammans med generalkonsulten LINK Arkitektur.«

DEMARS-20140916-SKA_0010wDEMARS-20140916-SKA_0018wDEMARS-20140916-SKA_0038wDEMARS-20140916-SKA_0049wDEMARS-20140916-SKA_0053wDEMARS-20140916-SKA_0075wDEMARS-20140916-SKA_0098wDEMARS-20140916-SKA_0127wDEMARS-20140916-SKA_0129wDEMARS-20140916-SKA_0209wDEMARS-20140916-SKA_0218wDEMARS-20140916-SKA_0211wDEMARS-20140916-SKA_0205wDEMARS-20140916-SKA_0131wDEMARS-20140916-SKA_0112wDEMARS-20140916-SKA_0070wDEMARS-20140916-SKA_0028wDEMARS-20140916-SKA_0211wDEMARS-20140916-SKA_0182w