SciLifeLab – en storsatsning på forskning inom bioteknik

SciLifeLab är ett samverkansprojekt mellan Uppsala universitet, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet. Satsningen är det största någonsin i Sverige på forskning inom bioteknik. Den nya byggnaden, som ska stå färdig hösten 2013,  kommer att präglas av en ljus och öppen arkitektur och uppförs inom Biomedicinskt Centrum i Uppsala. Akademiska Hus har fått i uppdrag att skapa en miljö som främjar möten och kreativitet, bland annat kommer ett centralt torg att fungera som samlingspunkt för de olika forskningsdisciplinerna.

Projektel ansvarar för projektering av kraftförsörjning, kanalisation, belysning, telesystem, telefoni/data och passerkontroll. Självklart är vi stolta över att få delta i förverkligandet av denna unika byggnad.

Vill du veta mer om projektet?
Kontakta Leif Andersson
Här kan du läsa mer om SciLifeLab

Foto: Werk1 Arkitekter