Projekteringsuppdrag för SKB i kv. Basaren och kv. Muddus

Basaren-460x425
Illustration: Wingårdh Arkitektkontor

Projektel har på uppdrag av Stockholms Kooperativa Bostadsförening projekterat el- och telesystem i kvarteret Basaren. Fastigheten, som rymmer 44 lägenheter, är ritat av Wingårdh Arkitektkontor och karaktäriseras av mjuka former och ljus. En känsla som förstärks av balkongerna som löper runt varje våningsplan. Inflyttning beräknas till hösten 2017.

muddus_foto_wingardhs_april-2016
Illustration: Wingårdh Arkitektkontor

Norra Djurgårdsstaden har en stark miljöprofil och kvarteren har fått namn efter svenska nationalparker. I kvarteret Muddus, också denna ritad av Wingårdh Arkitektkontor, har Projektel ansvarat för el- och telesystem för totalt 100 lägenheter. I det spektakulära huset med fasad av rött, glaserat tegel inryms bland annat en gemensam bastu med relaxavdelning, hobbyrum och en stor, ljus kvarterslokal. Inflyttningen pågår etappvis.

Vill du veta mer om projekten? Kontakta Lennart Rudhäll, 08 562 856 08, uppdragsansvarig på Projektel.