Projektel medverkar i spännande fastighetsprojekt kring Life Science

neo

Technology for Health och Neo är namnen på de två byggnader som bildar ett nytt utbildnings- och forskningscenter bredvid Karolinska Universitetssjukhuset i Flemingsberg i Huddinge kommun. Projektet, som initierats av Hemsö och SveaNor, är ett led i Stockholmsregionens pågående Life Science satsning. Tanken är att skapa ett ”center of excellence” där olika typer av vårdverksamheter ska kunna interagera med utbildning, forskning och näringsliv.

neo_fasad_gard

Byggnaderna har ritats av Tengbom arkitekter och omfattar totalt 50 000 kvadratmeter. Technology for Health har stått klart sedan maj 2015 och hyresgästerna KTH:s Skola för Teknik och Hälsa och Röda Korsets Högskola har hunnit göra sig hemmastadda. Neo ska vara klart för inflyttning hösten 2017 och kommer att användas av Karolinska Institutet i Huddinge för s.k. translationell forskning. Projektel, har på uppdrag av Veidekke, ansvarat för säkerhetssystem samt lås och beslag för dörrar.

Vill du veta mer om projekten? Kontakta Fredrik Byström, 073-662 57 08, uppdragsansvarig på Projektel.