Projektel deltar vid omfattande modernisering av Kvarteret Nöten

Samtliga fastigheterna i Kvarteret Nöten i Solna, totalt 77.000 kvadratmeter, genomgår just nu en välbehövlig modernisering och renovering. Här ska så småningom hela Skatteverkets huvudkontor, Stockholmsregionen och delar av storföretagsregionen samsas om ett totalt utrymme på 44 000 kvadratmeter. Projektel har fått ansvaret för projekteringen av kraftdistribution, reserv- och UPS-kraft, åskskydd, allmän kraft & belysning, brandlarm, kanalisationer, allmänna styrsystem m.m.

Högt ställda krav på miljö, energi, teknik och flexibilitet styr renoveringsarbetet som leds av fastighetsägaren Fabege. I samband med projektet kommer också en ny strandpromenad att iordningsställas vid Bällstaviken och Ulvsundasjön med bryggor och servering. I oktober 2014 beräknas Skatteverket kunna flytta in i nya moderna lokaler där närheten till sjön bidrar till en avkopplande arbetsmiljö.

Vill du veta mer om projektet?
Kontakta Stefan Backlund

Illustration: Reflex Arkitekter