Projektel deltar i omfattande renovering av Röda Korsets gamla sjukhus på KTH-området

Foto: Kollegiesal innan ombyggnad.

Inom kort kan universitetsförvaltningens olika avdelningar på KTH flytta in i gemensamma och nyrenoverade lokaler. Röda Korsets sjukhus, som ritades av arkitekt Carl Westman och invigdes 1927, har mycket varsamt renoverats och anpassats för att möta alla de behov som finns på en modern kontorsmiljö. Projektel har deltagit i projektet sedan 2010, då Akademiska Hus förvärvade fastigheten, och ansvar för el- och teleprojektering samt hissprojektering.

Förvandlingen är total. Det slitna sjukhuset har fått helt nya lösningar för elkraft och teletekniska system anpassade efter dagens kommunikations- och energikrav. Anslutningar finns självklart också till Akademiska Hus och KTH:s befintliga system för kommunikation, försörjning och övervakning inom området. Målet med ombyggnationen har varit att i så stor utsträckning som möjligt bevara antikvariskt intressanta delar och material. Denna målsättning har resulterat i många spännande och nytänkande lösningar. I den gamla kyrkan inryms bland annat en ny kollegiesal med avancerad teknik, där bland annat disputationer ska äga rum.

Slutbesiktningen är planerad till december 2012 och inflyttning sker i januari 2013. Det är fortfarande oklart om spöket som sägs ha hemsökt sjukhuset kommer att dela lokalerna med universitetsförvaltningen.

Loading Images
wpif2_loading
B.JPG
A.JPG

 

Vill du veta mer om projektet?
Kontakta Ola Burlin