Projektel deltar i bygget av Skandionkliniken

Projektel har fått förtroendet att projektera många av Skandionklinikens viktigaste system som kraft- och belysningssystem, ställverk-, reservkraft- och UPS-system, hissar, telefoni- och datasystem samt säkerhetssystem.

Skandionkliniken blir Nordens första klinik för protonterapi. Metoden utvecklades i Uppsala för över 50 år sedan och har därefter tillämpats i liten skala i Sverige med hjälp av Uppsala universitets forskningsutrustning. Kliniken och tillhörande patienthotell uppförs i nära anslutning till Akademiska sjukhuset.

Projektel har fått förtroendet att projektera många av Skandionklinikens viktigaste system som kraft- och belysningssystem, ställverk-, reservkraft- och UPS-system, hissar, telefoni- och datasystem samt säkerhetssystem.

Några av projektets största utmaningar finns kring installationerna för protonstråleutrustningen som är både fysiskt och effektmässigt tung. Cyklotronen (acceleratorn) där protonerna produceras och accelererar väger 212 ton och förbrukar 1,3MW.

Det första spadtaget togs den 9 juni 2011 och Skandionkliniken väntas kunna öppna för behandling våren 2015.

Vill du veta mer om projektet?
Kontakta Björn Bergqvist
Här kan du läsa mer om Skandionkliniken

 

Bild: Skandionkliniken