Vi är dåliga på skryt

När Projektel grundades 1987 var vi fem medarbetare. Idag är vi en av de största teknikkonsulterna i Sverige inom el- och säkerhetsområdet, både när det gäller omsättning och antal anställda. Det här är det få som vet om. Självklart är vi stolta över vår utveckling men vi har varit dåliga på att skryta om den. Det ligger närmare vår natur att hellre låta resultatet av vårt arbete tala för sig.

big_daligapaskryt
De senaste åren har vi utökat vår verksamhet till att omfatta fler viktiga fastighetssystem som transport- och säkerhetssystem (brandskydd, riskanalyser, sprinklersystem, lås och beslag). En annan naturlig utveckling av vår kompetens inom el- och kraftområdet har blivit de allt viktigare energieffektiviseringstjänsterna. Här har vi också nytta av vår kompetens inom termografering och nätanalysering. Sammantaget gör detta Projektel till en av de mest kompletta teknikkonsulter som du kan anlita i ett byggnadsprojekt. Idag är vi ett 120-tal medarbetare och har kontor i Stockholm (Mörby Centrum och Södermalm) Uppsala och Västerås.

Vår vision är att vara Sveriges ledande teknikkonsultföretag inom el och säkerhet och det självklara hjärtat i byggprocessen. Och vi väljer att expandera vår verksamhet på ett sätt som tillåter oss att behålla vår integritet och identitet. I huvudsak sker vår tillväxt organiskt och i en takt som passar oss. Det tror vi är bäst för både kunder och medarbetare.