Våra kvalitetssystem och policys

Kvalitet
För oss handlar kvalitet inte bara om att ställa höga krav på det vi levererar. Det handlar minst lika mycket om det som kunden upplever att de faktiskt får, både kort- och långsiktigt. För att inte tala om vägen dit: att ha en bra och tydlig dialog kring tekniska och ekonomiska ramar, att lägga upp projektet på ett sätt som känns smidigt för alla och att se till att inget hamnar mellan stolarna.

Det säger sig självt att man kvalitet inte är något som kan improviseras fram. För att se till att vi alla jobbar efter samma riktlinjer har vi både tagit fram en kvalitetspolicy och låtit kvalitetscertifiera oss enligt ISO9001. Läs mer.

Vår kvalitetspolicy innebär att vi ska:

  • agera oberoende av leverantörer och entreprenörer.
  • anpassa våra lösningar efter funktion och verksamhet.
  • uppfylla kundens krav och förväntningar.
  • följa de lagar, föreskrifter och förordningar som gäller inom branschen.
  • hålla överenskomna tidplaner.
  • ge ett gott intryck och inge förtroende.
  • genomföra våra uppdrag med rätt kompetens och med bra rutiner, samt vara engagerad och ha stor tillgänglighet.
  • vid projekteringsuppdrag – skapa bästa möjliga förutsättningar för entreprenören att utföra sitt arbete på rätt sätt.
  • följa vårt certifierade verksamhetssystem för att ständigt förbättra våra arbetssätt.
  • vara Sveriges mest högkvalitativa konsultföretag inom våra verksamhetsområden.

Miljö
Det är lätt att lova runt och hålla tunt när det gäller miljön. För oss handlar inte en grön profil om att skapa konkurrensfördelar. Vi är genuint måna om vår omvärld och dess framtid, och ser det som en självklarhet att bidra till en hållbar utveckling.

Vår miljöpolicy sammanfattar vår strävan att se till att allt vi gör – själva och tillsammans med andra – ska ha minsta möjliga negativa miljöpåverkan. För att vårt miljöarbete ska gå till på bästa sätt, utifrån våra tekniska och ekonomiska förutsättningar, har vi låtit miljöcertifiera oss enligt ISO14001. Läs mer.

Vår miljöpolicy innebär att vi ska:

  • engagera och inspirera våra uppdragsgivare och medarbetare till ett ansvarsfullt miljötänkande.
  • vara insatta i och följa de aktuella miljölagar som berör oss.
  • ställa miljökrav på leverantörer och entreprenörer, så långt som möjligt.
  • aktivt samarbeta med kunder, leverantörer och andra kring miljöfrågor.
  • styra verksamheten utifrån ett väl fungerande miljöledningssystem.
  • välja miljömässigt beprövade alternativ före nya och okända.
  • minimera vår interna miljöpåverkan, ta hand om vårt avfall och prioritera miljövänliga alternativ vid materialinköp.
  • kontinuerligt utveckla och förbättra vårt miljösystem.