Våra fantastiska kunder

Nedan ser du exempel på några av de kunder och projekt som vi arbetat med den senaste tiden.

Statens Fastighetsverk
Vi har projekterat ett antal välkända kulturhistoriska byggnader.

Biomedicinskt Centrum
Här har vi deltagit i om- och tillbyggnader som bl. a. berört kraftförsörjning, restaurang och biblioteksbyggnad, laboratorielokaler.
Läs mer…

JM AB och JM Entreprenad AB
Vi har projekterat många bostadsområden och exempelvis huvudkontoret åt JM AB.

Grand Hôtel
Sedan 2004 har vi varit delaktiga i ett antal om- och tillbyggnader (bl. a. Cadierbaren) där vi hjälpt till med utredningar, kostnadsbedömningar, projektering och relationshandlingar. Vi är stolta över att ha fått fortsatt förtroende att bidra till utvecklingen av Grand Hôtel.
Läs mer…

Gröna Lund
Här har vi genomfört ett antal ombyggnader genom åren. Bland annat har arbetat med ljussättningen av hela den s.k. Jetgatan vid berg- och dalbanan.
Läs mer…

Nordic Light Hotel
Vi har deltagit i om- och tillbyggnaden av detta hotell med 175 hotellrum, bar, restaurang m.m. Bland annat har vi varit med om att utforma den scenariobaserade belysningen som hotellet är känt för.

Södertälje Stadshus
Vid om- och tillbyggnad av Södertälje Stadshus har vi bl. a. ansvarat för utredningar, kostnadsbedömningar, projektering till relationshandlingar.
Läs mer…

Täby Nya Kommunhus
Vi har fått förtroendet att projektera det nya kommunhuset för Täby Kommun strax intill Täby Centrum.

Kv. Nöten, Solna
Vi har fått förtroendet av Fabege AB att projektera om- och tillbyggnad av totalt ca 77 000 kvadratmeter kontor. Här inryms bl. a. Skatteverkets huvudkontor på ca 44 000 kvadratmeter.
Läs mer…

Kungliga Tekniska Högskolan
Vi har medverkat vid flertal olika projekt som totalrenoveringar av kontor och utbildningslokaler samt ombyggnad av ett antal övningslaboratorier.
Läser mer…

Kv. Sälgen
Vi fick förtroendet att projektera totalrenoveringen och skapa verksamhetsanpassade och representativa kontorslokaler för Wallenstams stockholmskontor.

Liljeholmskajen
Efter att ha vunnit en tävling mellan elkonsulter fick vi uppdraget att projektera första delen i denna nya stadsdel, 750 lägenheter samt kommersiella lokaler. Vi har också haft förmånen att hjälpa till vid den fortsatta byggnationen av området.
Läs mer…