Våra certifieringar

Det ska vara enkelt att gå från ord till handling. Med ett certifierat verksamhetssystem blir det enklare för oss att säkerställa att vi lever upp till vår kvalitets- och miljöpolicy. Vi får en gemensam överblick över projektets alla delar, vilket i sin tur ger oss möjlighet att arbeta på ett strukturerat, konsekvent sätt.

Men bara för att vi är kvalitets- och miljöcertifierade kan vi inte luta oss tillbaka. Våra arbetsprocesser är inte statiska, utan behöver hela tiden anpassas efter förändringar i vårt företag, branschen och världen som helhet. Vi jobbar kontinuerligt med att se framåt, med att finslipa och förbättra. I slutändan innebär det att vi har bättre koll på både vårt dagliga arbete och vår långsiktiga utveckling. Och för dig innebär det större trygghet, nu och i framtiden.

Hur vi arbetar rent praktiskt kan du läsa mer om här

 

9001  14001
Vi är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Klicka på certifikaten för att se dom i PDF-format.