Teknik, förnuft och känsla

big_teknik_fornuft

Inom Projektelkoncernen är vi specialiserade på fastighetens viktigaste system: el, kraft, tele, kommunikation, säkerhet (brandskydd, riskanalyser, sprinklersystem, lås och beslag), belysning, elmiljö, energieffektivisering samt transportsystem. Vi vill gärna jämföra dessa system med människans blodomlopp. När allt fungerar som det ska mår huset bra och människorna som vistas i byggnaden trivs. Själva trivs vi bäst när vi får vara hjärtat i byggprocessen. Då kan vi syresätta projektet med kreativa tankar och se till att både förnuft och känsla får plats i de beslut som fattas.

Det viktigaste hos en konsult är ändå att personkemin fungerar. Fungerar inte den så fungerar inte projektet.
Roger Pettersson, Drift- och tekniksamordnare /
Micasa Fastigheter

Under årens lopp har vi kommit i kontakt med en mängd olika byggnadssätt och fastighetstyper. Vi har arbetat med bostäder, kontor, industrier, butikslokaler, sjukhus, laboratorier, skolor, hotell och kulturhistoriska byggnader. Vår erfarenhet gör det lättare för oss att undvika fällorna och istället se de unika möjligheterna i varje enskilt projekt. Våra kunder är arkitekter, byggledningsföretag, byggentreprenörer, elentreprenörer, fastighetsägare och fastighetsförvaltare som liksom oss månar om fastighetens långsiktiga välbefinnande och dess ekonomiska utveckling.