Kreativitet som bottnar i kunskap

I vår bransch har man inte alltid enbart positiva associationer till ordet kreativitet. Tanken går ofta till onödigt dyra projekt som saknar förankring i verkligheten. För oss är kreativitet aldrig ett ändamål i sig. Det handlar om att hitta den bästa lösningen för en given situation och inom fastställda tekniska och ekonomiska ramar. Utmaningen ligger i att förstå kundens behov och projektets unika förutsättningar. Först då kan vi göra vårt arbete på rätt sätt, oavsett om det handlar om att skapa en sofistikerad ljussättning på Grand Hôtel eller bidra till åkupplevelserna på Gröna Lund.

Kraven som jag har på Projektel är att de ska vara lyhörda för hur vi vill ha det. Och även komma med nya innovativa lösningar. ’Så här kanske ni också kan tänka.’
Johan Jarding, Projektledare /
Stockholms Kooperativa Bostadsförening

Vår erfarenhet bildar en trygg bas från vilken vi tillsammans med våra kunder kan utforska nya spännande tekniska lösningar. Sätt oss gärna på prov i ditt nästa projekt!