Affärsidé, vision och värderingar

big_affarside
Affärsidé
Att i byggnadsprojekt utforma kundanpassade tekniska lösningar som är effektiva och hållbara.

Vision
Att vara Sveriges ledande teknikkonsultföretag inom el och säkerhet.

Värderingar
Kundfokus
Utgå ifrån kundens behov och det kundvärde vi skapar.

Proaktivitet
Ta initiativ genom att vara proaktiv och ta ansvar.

Samarbete
Utgå ifrån teamet och agera inkluderande och kommunikativt.