Nytt huvudkontor för Schneider Electric Sverige AB

Bild1

Projektel har genom KLP Fastigheter AB fått förtroendet att projektera ombyggnaden av det nya huvudkontoret för Schneider Electric Sverige AB i Frösundavik i Solna. Byggnadens totala yta är 4 550 kvm och kommer att inrymma ca 250 medarbetare.

Schneider Electric är en global specialist inom energihantering med starkt fokus på energieffektivisering och erbjuder integrerade lösningar för industriell automation, säkerhet, fastighetsautomation, avbrottsfri kraft, eldistribution och elinstallation. Företaget samlokaliserar sina Stockholmskontor och får ett nytt huvudkontor i och med flytten till Frösundavik.

Projektel ansvarar för projektering av kanalisation, belysning, röd/grön kraft, mätinsamlingssystem, datanät m m.

Schneider Electric kommer att använda sig av sitt eget styrsystem D5X i byggnaden – en helt ny lösning som aldrig tidigare använts i Sverige. D5X är ett styrsystem som styr allt från ventilation, värme och kyla till belysning och har den unika möjligheten att följa närvaron i varje del av byggnaden och därmed göra den väldigt energieffektiv. Hela byggnaden kommer att bli som ett stort showroom som Schneider Electric kan använda i sin marknadsföring av sina lösningar.

Inflyttning kommer att ske under våren 2014.

Ansvarig för Projektels uppdrag är Per Wollert.

Vill du veta mer om projektet?
Kontakta Per Wollert på Projektel