Nyheter

9 december, 2013

Nytt huvudkontor för Schneider Electric Sverige AB

Projektel har genom KLP Fastigheter AB fått förtroendet att projektera ombyggnaden av det nya huvudkontoret för Schneider Electric Sverige AB i Frösundavik i Solna. Byggnadens totala yta är 4 550 kvm och kommer att inrymma ca 250 medarbetare. Schneider Electric är en global specialist inom energihantering med starkt fokus på energieffektivisering och erbjuder integrerade lösningar för industriell […]

4 december, 2013

Brandlarm för Stockholms stadshus

Fastighetskontoret har gett Projektel det prestigefulla uppdraget att projektera de nya systemen för brand- och utrymningslarm i Stockholms stadshus. Projektets främsta utmaning ligger i att göra minimala ingrepp i en 90 år gammal kulturminnesbyggnad med många känsliga antikvariska utrymmen och vackra, storslagna vägg- och takmålningar. I samråd med Fastighetskontoret och verksamheten får nu Projektel möjligheten att visa två av sina många kompetenser – brandlarms- och brandskyddsprojektering.

21 oktober, 2013

Projektel köper Brandgruppen

Den snabbväxande teknikkonsulten Projektel förvärvar Brandgruppen, ett specialistföretag inom brandskyddsteknik. Med affären blir Projektel ett av Sveriges största konsultföretag inom säkerhetsområdet. Projektel är en av Sveriges största teknikkonsulter inom elområdet. De senaste åren har företaget expanderat kraftigt och därmed rekryterat många medarbetare med spetskompetens inom Projketels tjänsteområden. I och med köpet av Brandgruppen, ett specialistföretag inom brandteknisk konsultverksamhet, med ett 20-tal medarbetare så breddas verksamheten ytterligare. Efter affären kommer Projektel att ha 115 anställda och omsätta cirka 130 miljoner kronor.

17 september, 2013

Strandängarna – naturnära bostäder med modern känsla

Projektel har ansvarat för projekteringen av el- och telelösningarna i flera delar av området: Trädgårdshusen etapp 1, Övre utkiken, Parkhusen och nu Trädgårdshusen etapp 2. En annan viktig del av byggprojektet Strandängarna är att skapa en gatukänsla med trevliga gemensamma ytor och trygga promenadstråk; här har Projektel bidragit med projektering av gatubelysningen. Anna Melinder som är projektledare på Besqab berättar att samarbetet med Projektel har fungerat väldigt bra.

9 september, 2013

Högåsskolan i Knivsta – Sveriges första passivhusskola

Projektel är tillsammans med Sallén Elektriska ansvariga för projekteringen av el- och teleanläggningarna av Högåsskolan i Knivsta. Den första skolbyggnaden i Sverige som ska certifieras som passivhus. Skolan, som är planerad att tas i bruk vårterminen 2015, kommer att ha kapacitet för uppemot 400 elever. Bruksarean på ca 5300 kvm ska även rymma en gymnastiksal, ett stort tillagningskök och en förskola.

25 april, 2013

Nu har Sundbyberg nya bibliotek i Signalfabriken invigts!

Projektel har ansvarat för hyresgästanpassningen av Bibliotek Sundbyberg: Signalfabriken. Projektel har ansvarat för kraft och belysning, säkerhet och tele/data. Håkan Holmström, uppdragsansvarig på Projektel, har lång erfarenhet av att skapa lösningar som fungerar i den här typen av miljöer. ”Ljuset ska bidra till att skapa en levande miljö men samtidigt får man inte glömma bort de funktionella kraven, som att besökarna inte får bländas när de letar efter böcker i hyllorna.”

23 januari, 2013

Clarion Hotel Arlanda, nyinvigt affärshotell med exklusivt formspråk

Clarion Hotel Arlanda Airport, nyinvigt affärshotell med exklusivt formspråk Projektel är ansvariga för projekteringen tillsammans med Sallén Elektriska av ställverksanläggning, kraftförsörjning, kanalisation, belysning, brandlarm, data, tele, elmiljö.