Nyheter

5 december, 2012

Årets julgåva går till ”Läkare utan gränser”.

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där de behövs mest. Läkare Utan Gränser bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet. Under ett år skickar Läkare Utan Gränser ut cirka 2.500 internationella fältarbetare som tillsammans med 25.000 lokalt anställda bedriver […]

28 november, 2012

Ett helikopterperspektiv på energieffektivisering

Energieffektivisering är ett kontinuerligt arbete. För att behålla de ekonomiska och miljömässiga vinster som uppnåtts måste fastigheternas driftstatus löpande korrigeras och anpassas. Inom Projektel har vi en bred kompetens inom området och här finner du några exempel på vad vi kan hjälpa till med.

5 november, 2012

Sjöstadskanalen – på kajplats i Hammarby Sjöstad

Sjöstadskanalen har uppförts av JM på beställning av Borätt. Projektel har ansvarat för projekteringen av el- och telesystem i bostadsrätterna och lokalerna som har ett spektakulärt läge vid kajen i Henriksdalshamnen.

5 oktober, 2012

Projektel deltar i omfattande renovering av Röda Korsets gamla sjukhus på KTH-området

Röda Korsets sjukhus, som ritades av arkitekt Carl Westman och invigdes 1927, har mycket varsamt renoverats och anpassats för att möta alla de behov som finns på en modern kontorsmiljö. Projektel har deltagit i projektet sedan 2010, då Akademiska Hus förvärvade fastigheten, och ansvar för el- och teleprojektering samt hissprojektering.

1 oktober, 2012

BB Sophia – en ny förlossningsklinik i anrik miljö

I anslutning till Sophiahemmet uppförs just nu BB Sophia, en ny förlossningsklinik där Praktikertjänst kommer att bedriva förlossningsvård, neonatalvård och mottagning för gravida. Projektel har ansvarat för projekteringen av el- och telesystem samt hiss-system. Där en av utmaningarna har varit att skapa säkra lösningar för avbrottsfri kraftförsörjning i förlossningsrum, operationsrum och barnrum.

28 september, 2012

Projektel deltog i motionsloppet Roslagshösten

Fyra glada cyklister från Projektel ställde den 16 september upp i 2012 års upplaga av Roslagshösten. Till vårens upplaga hoppas vi kunna locka ännu fler medarbetare att ställa upp!

11 juni, 2012

Miljön i centrum på Campus Ultuna

Akademiska Hus har genom Mark-Vatten-Miljöcentrum (MVM) skapat ett kreativt och högteknologiskt hem för institutioner på Campus Ultuna som fokuserar på ämnesområden som energi och teknik, vatten och miljö, samt mark och miljö. Lokalerna kännetecknas av flexibilitet, energieffektivitet och god miljöprestanda. På en yta av drygt 10.000 kvm2 ryms bland annat 5 stycken övningslaboratorium, 1 före- […]

7 juni, 2012

FREIA – ett laboratorium för ny acceleratorteknik

Uppsala universitet har fått i uppdrag att utvecka ny acceleratorteknik för ESS (European Spallation Source), världens mest högintensiva protonaccelerator som ska uppföras utanför Lund. Det här är bakgrunden till varför det första spadtaget på FREIA, ett 1000 m2 stort laboratorium, togs måndagen den 14 maj. Testanläggningen ska bland annat hysa ett slags jättelik termos (en […]

4 juni, 2012

En välbehövlig modernisering i Kvarteret Svalan

Fastigheten Dragarbrunn 20:4 i kvarteret Svalan (i centrala Uppsala) står inför en omfattande om- och tillbyggnad. Total berörd yta är ca 6000 m2, till övervägande del kontorslokaler. Fasaden ska flyttas ut och få nytt material, och dessutom ska minst en våning byggas på. Aspholmen Fastigheter ligger bakom projektet som går helt i linje med deras […]

29 maj, 2012

SciLifeLab – en storsatsning på forskning inom bioteknik

SciLifeLab är ett samverkansprojekt mellan Uppsala universitet, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet. Satsningen är det största någonsin i Sverige på forskning inom bioteknik. Den nya byggnaden, som ska stå färdig hösten 2013,  kommer att präglas av en ljus och öppen arkitektur och uppförs inom Biomedicinskt Centrum i Uppsala. Akademiska Hus har fått […]

25 maj, 2012

Projektel deltar vid omfattande modernisering av Kvarteret Nöten

Samtliga fastigheterna i Kvarteret Nöten i Solna, totalt 77.000 kvadratmeter, genomgår just nu en välbehövlig modernisering och renovering. Här ska så småningom hela Skatteverkets huvudkontor, Stockholmsregionen och delar av storföretagsregionen samsas om ett totalt utrymme på 44 000 kvadratmeter. Projektel har fått ansvaret för projekteringen av kraftdistribution, reserv- och UPS-kraft, åskskydd, allmän kraft & belysning, […]

3 maj, 2012

Älta Kulturknut – mångsidiga lokaler för all sorts kultur

För Projektel har Älta Kulturknut inneburit ett spännande och utmanande uppdrag, där flera av verksamhetens kompetenser har utnyttjats. Projekteringen har omfattat allt från scenbelysning och andra teatertekniska installationer till säkerhetssystem som passerkontroll och brandlarm.

1 februari, 2012

Modernt och lekfullt i nya Bolandcity

Eftersom belysningen utgör en viktig del i det moderna, lekfulla och inbjudande intryck som Bolandcity vill förmedla, ser Claes Gullin (projektledare på Projektel) uppdraget som både stimulerande och utmanande.

1 januari, 2012

Nya trender inom säkerhets- och passersystem

Mycket har hänt inom området de senaste åren och nu är det möjligt att integrera flera olika system och skapa säkerhetsnivåer som är anpassade efter de faktiska behoven i olika lokaler.