Miljön i centrum på Campus Ultuna

Akademiska Hus har genom Mark-Vatten-Miljöcentrum (MVM) skapat
ett kreativt och högteknologiskt hem för institutioner på Campus Ultuna som fokuserar på ämnesområden som energi och teknik, vatten och miljö, samt mark och miljö. Lokalerna kännetecknas av flexibilitet, energieffektivitet och god miljöprestanda. På en yta av drygt 10.000 kvm2 ryms bland annat 5 stycken övningslaboratorium, 1 före-
läsningssal, 3 datorsalar och en teknikbyggnad innehållande transformatorer, ställverk och reservkraftaggregat.

Projektel har ansvarat för projektering av en lång rad tekniska system
i fastigheten: kraftförsörjning, reservkraftanläggning, UPS-kraftanläggning, kanalisation (belysning, allmän kraft i byggnaden), brandlarm, telefoni och data, passerkontroll, inbrottslam, övriga allmänna telesystem, hissar.

Vill du veta mer om projektet?
Kontakta Leif Andersson
Här kan du läsa mer om Mark-Vatten-Miljöcentrum på Campus Ultuna på Akademiska Hus webbplats, och här hittar du mer information om satsningen på SLU’s webbplats.