När Restaurang Q på KTH får ny belysning är den energismart och funktionell

Här har Projektel de senaste åren deltagit i en rad om- och tillbyggnadsprojekt, bland annat har man projekterat el- och telesystemen för KTH Kemis övningslaboratorier.

KTH är Sveriges största tekniska universitet och svarar för en tredjedel av teknisk forskning och ingenjörsutbildning på högskolenivå. Verksamheten bedrivs bland annat i de vackra och numera kulturminnesmärkta byggnader på Norra Djurgården. Här har Projektel de senaste åren deltagit i en rad om- och tillbyggnadsprojekt, bland annat har man projekterat el- och telesystemen för KTH Kemis övningslaboratorier.

En lyssnande samarbetspartner

Rune Alm är eldriftingenjör på Akademiska Hus som äger, förvaltar och sköter driften av byggnaderna på KTH campus. Han förklarar att man gärna anlitar Projektel eftersom de har förståelse för de krav som kunden ställer. »Projektel och Lasse är en mycket bra lyssnande samarbetspartner. De är aktiva och verkligen intresserade av att förstå våra behov.«

Rune Alm, driftingenjör Akademiska HusEtt av Projektels senaste uppdrag i KTH-miljö rörde belysningen i Restaurang Q i det sk. Q-huset. Kraven var bland annat att den nya lösningen skulle vara energismart och funktionell och enkel att underhålla. Men det var också viktigt att belysningen gick att anpassa efter olika situationer. Rune Alm, driftsledare på KTH, berättar att det var naturligt att använda Lars Eliasson på Projektel som ett bollplank i jakten på armaturer. »Lasse har en stor erfarenhet av att projektera belysning. När vi gör saker ihop blir det alltid bra.«

Kraven var bland annat att den nya lösningen skulle vara energismart och funktionell och enkel att underhålla. Men det var också viktigt att belysningen gick att anpassa till olika användningssituationer.
Rune Alm, driftingenjör / Akademiska Hus

Belysningsprojekt som väcker uppmärksamhet

Rune konstaterar att belysningsprojekt ofta är det enda synliga resultatet av hans arbete, därför är projekt av den här typen också roliga att arbeta med. Han minns speciellt när de stod där i höstmörkret i en helt folktom lokal och testade den nya lösningen. I just det här fallet låg en av utmaningarna i att hitta armaturer som passade till lokalen. Till slut hittade man moderna armaturer som stilmässigt påminde om de som suttit i lokalen tidigare installerades.

Även övriga delar i Q-huset har rustats upp

Projektel har även projekterat el- och telesystemen för de ursprungliga lärosalarna på plan 1–3 i Q-huset. Projektel har även projekterat el- och telesystemen för de ursprungliga lärosalarna på plan 1–3 i Q-huset. Ny belysning med ljusreglerade lysrörsarmaturer finns på plats och samtliga befintliga installationer inom respektive våningsplan har ersatts. I samband med renoveringen har många väggar ersatts av glasväggar för att få in dagsljus i den tidigare mörka mittkärnan.
Projektel har även projekterat de nya säkerhetssystemen samt kommunikationsnäten för telefoni och data som finns i byggnaden.