K-märkt ångpannecentral omvandlas till toppmodernt hotell

1313-A-40_V101-fasadskiss-9B

I Västerås driver PEAB just nu ett av Sveriges mest spännande fastighetsutvecklingsprojekt. I Kokpunkten omvandlas ett snart hundra år gamla ångkraftverk på 30 000 kvadratmeter till hotell, gym och science center. Den första etappen stod klar i augusti 2014 då upplevelsebadet invigdes och nu har projekteringen av hotell och konferensdelen inletts. Här ansvarar Projektel för samtlig elprojektering (kraft, belysning, kanalisation, data, KNX, allmänna telesystem, åskskydd, PUS m.m.), systemintegration, samt hissar.

När hotellet står klart om två år kommer den gamla ångpannecentralen att rymma lobby, restauranger, konferensavdelning, hotellrum, SPA och en skybar. Ett mål med projektet är att, trots de omfattande förändringar som krävs, behålla byggnadens industriella känsla.

”Vissa delar av byggnaden – inte bara fasaden – är helt K-märkta och får inte förändras”, berättar Stefan Backlund, ansvarig handläggare på Projektel.”

Det här betyder bland annat vi måste hitta innovativa lösningar för att skapa ett bra inomhusklimat utan att tilläggsisolera fasadens yttersida.”
När projekt Kokpunkten står klart hoppas PEAB att anläggningen kan bli en nationell och internationell mötesplats för energi- och klimatfrågor, samt bidra sätta Västerås på kartan över upplevelsedestinationer.

 

1307-A-40_VRumrender140808-2
1307-A-40_VRestaurantrendertemp2

____________________________________________________________________________________________
Bild: Carl Ljungberg, Norra Flygeln AB  |  Beställare: PEAB / KFAB (Kokpunktens Fastighets AB)
Ansvarig på Projektel: Stefan Backlund