Johan Renvall ny VD för Projektel

Den 1 oktober 2014 tillträder Johan Renvall som ny VD i Projektel. Johan Renvall är tidigare VD för Brandgruppen AB och är en av branschens auktoriteter i brand- och säkerhetsfrågor. Projektels VD Lennart Harging kommer i allra högsta grad att fortsätta vara engagerad i verksamheten som arbetande styrelseordförande. 

”De senaste åren har vi breddat vår kompetens genom företagsköp och samarbetsprojekt samt parallellt bedrivit ett aktivt arbete med att förbättra våra interna processer. Idag är Projektel en av Sveriges största teknikkonsulter inom el- och säkerhetsområdet. Vi är mycket stolta över hur verksamheten har utvecklats, men vi kommer inte att slå oss till ro med detta. Johan och Lennart är ett handlingskraftigt team som tillsammans kommer att fortsätta utveckla företaget. Den entusiasm som de båda uttrycker inför sina nya arbetsuppgifter kommer att sprida sig som ringar på vattnet i hela organisationen”, säger Hans Ilebrand, f d styrelseordförande i Projektel.

”I den verksamhet som jag var med om att starta 1987 var det självklart att satsa på hög kompetens och ge rum för stor kreativitet. Jag ser nu fram emot att, tillsammans med Johan och i samma anda, fortsätta förverkliga visionen om att bli det attraktivaste teknikkonsultföretaget inom el- och säkerhetsområdet”, säger Lennart Harging, f d VD på Projektel.

”Det är lätt för mig som en utpräglad lagspelare att trivas i Projektels organisation. Här finns ett engagemang och en yrkesstolthet som jag känner mig hemma med. Nu satsar vi på att bygga spjutspetskompetens inom alla våra tjänsteområden. Vi ska bli större, smartare och mer flexibla. Jag kan inte tänka mig ett mer stimulerande arbete!” säger Johan Renvall, VD på Projektel.

Projektelkoncernen består av Projektel med de helägda dotterbolagen Projektsäkerhet, Projekthiss och Brandgruppen. Koncernen har cirka 125 medarbetare och kontor i Stockholm, Uppsala och Västerås. Verksamheten är personalägd och omsätter cirka 150 miljoner kronor. Bland Projektels kunder finns Akademiska hus, Diligentia, Fabege, JM, Kungliga Tekniska Högskolan, Skolfastigheter i Stockholm, Stockholms Hamnar, Statens Fastighetsverk och Vasakronan.


För mer information vänligen kontakta:

Johan Renvall, VD
070-882 22 90
johan.renvall@projektel.se

Lennart Harging, Styrelseordförande
073-940 47 03
lennart.harging@projektel.se 

 

___________________________________________________
Foto: Alison De Mars