Ett stycke svensk industrihistoria får nytt liv

Under om- och tillbyggnaden av lokalerna har Projektel ansvarat för projekteringen av el- och telesystem samt belysning för ljusgård, konferensrum, mötesplatser och kontor.

Inför ombyggnationen av AGA:s gamla fabrikslokaler var JM AB fast besluten att uppfylla alla de krav som finns på ett modernt kontor, samtidigt som den stolta gamla tegelfasaden och husets gedigna känsla skulle bevaras. Resultatet blev ett nytt, funktionellt huvudkontor för AGA på totalt 8.000 kvm där modern design och teknik möter historiens vingslag. Under om- och tillbyggnaden av lokalerna har Projektel ansvarat för projekteringen av el- och telesystem samt belysning för ljusgård, konferensrum, mötesplatser och kontor.

Mötesplatserna är viktiga

Här har Projektel haft en viktig roll i att utforma belysning, kraft och dataförsörjning på ett sådant sätt att mötesplatserna blir både funktionella och behagliga att vistas i.Att skapa utrymmen där människor kan mötas har varit en viktig del i hela ombyggnadsprojektet. Istället för flera olika matsalar på våningsplanen har man valt att skapa ett större gemensamt lunchrum på entréplan. Där ligger också konferensavdelningen. Tanken bakom är att du som medarbetare på AGA enklare ska kunna träffa på och diskutera med människor från andra avdelningar än din egen. Här har Projektel haft en viktig roll i att utforma belysning, kraft och dataförsörjning på ett sådant sätt att mötesplatserna blir både funktionella och behagliga att vistas i.

Digitala modeller visualiserade slutresultatet

Den tillbyggda ljusgården är en av dessa mötesplatser. Ljusgården skapades genom att den befintliga utomhusgården mellan tre stycken huskroppar byggdes in och är tänkt att fylla flera funktioner. Den kan användas som samlingssal för speciella tillfällen men fungerar också som en plats för spontana möten, luncher, etc. Arbetet med att skapa en gemensam bild av hur belysning i ljusgården skulle se ut och fungera underlättades genom en digital visualiseringsmodell i 3D. Med hjälp av denna kunde önskemålen som fanns från fastighetsägare och hyresgäst testas och diskuteras ingående innan det var dags att fatta ett beslut.

Taket används som projektionsyta

Olika armaturer, belysningsstyrkor och kulörer utvärderades och en större taklanternin som fanns bland förslagen i tidigt skede utgick senare som ett resultat av diskussionerna. Istället installerades zoom- och fokuserbara profilstrålkastare som använder sig av taket som projektionsyta. Innan alltsammans installerades genomfördes ett fullskaligt ljusprov i ljusgården för att säkerställa att både JM och AGA hade fått den lösning som de ville ha. Simon Svensson beskriver den här kvällen som minnesvärd och något som han definitivt kommer att bära med sig från projektet.

Det gäller att hitta personer som fungerar. Jag och mina kollegor på JM gillar att jobba med Projektel. De vet vilken standard JM kräver och kan leva upp till den.
Simon Svensson, chef projektutveckling / JM

I tidskritiska projekt är lyhördhet en viktig egenskap

Simon Svensson är chef för JM:s utveckling av kommersiella lokaler. Simon Svensson är chef för JM:s utveckling av kommersiella lokaler. Han har arbetat med Projektel vid flera andra tillfällen och var i det här fallet ute efter deras kompetens inom just ombyggnationer. Jämfört med att bygga nytt innebär en ombyggnation ofta fler komplikationer. »Det har hänt en del saker i huset sedan det byggdes 1916«, berättar Simon. »Och det finns inte ritningar på alla förändringar.« Projektet förutsatte ett nära samarbete med AGA samtidigt som tidsaspekten var kritisk. Det fanns en deadline vid den planerade inflytten och den var man tvungen att hålla. »Då behövs konsulter som är lyhörda mot oss som beställare men självklart även mot vår kund«, förklarar Simon. »Det gäller att hitta personer som fungerar. Jag och mina kollegor på JM gillar att jobba med Projektel. De vet vilken standard JM kräver och kan leva upp till den.«

Då behövs konsulter som är lyhörda mot oss som beställare men självklart även mot vår kund.
Simon Svensson, chef projektutveckling / JM