Högåsskolan i Knivsta – Sveriges första passivhusskola

Projektel Högåsskolan Knivsta

Illustration: Archus Bild

I Knivsta byggs just nu Högåsskolan, den första skolbyggnaden i Sverige som ska certifieras som passivhus. Ett passivhus innebär att man eftersträvar en minimal energiförbrukning genom speciellt utformade lösningar kring bland annat byggkonstruktion, värme och ventilation. Totalt finns närmare 40.000 passivhus i världen och med de kommande EU-kraven blir just denna form av byggnadslösning alltmer aktuell och efterfrågad.

Skolbyggnaden värms till stor del upp av solen och genom värmestrålningen från människor och apparater, samtidigt som den är byggd för att behålla värmen under de kalla årstiderna. Detta innebär att de egna uppvärmningssystemen oftast inte behövs annat än under nätter, helger och lov. Värmeförluster minimeras genom en kompakt och välisolerad byggnad med hög kvalitet på exempelvis fönster, och genom att återvinna värmen i ventilationsluften. På elsidan krävs medvetna, energisnåla val och smarta belysningslösningar, till exempel styrning i alla rum.

Skolan, som är planerad att tas i bruk vårterminen 2015, kommer att ha kapacitet för uppemot 400 elever. Bruksarean på ca 5300 kvm ska även rymma en gymnastiksal, ett stort tillagningskök och en förskola.

Samarbetet med Projektel hittills fungerat mycket bra.Anna Kovacs, handläggare och utformningsansvarig
/ Archus Arkitekter.

Bakom projektet står Knivsta kommun, Archus Arkitekter och byggentreprenören HMB Construction. Projektel är tillsammans med Sallén Elektriska ansvariga för projekteringen av el- och teleanläggningarna.

Vill du veta mer om projektet?
Kontakta Tobias Roselius
Här kan du läsa mer om Högåsskolan