Höga krav på nya ICT-skolan i Kista

6152415275_61fd199966_oBild: KTH Electrum

Kista Science City är ett av världens viktigaste kluster inom Information och Kommunikations Teknologi (IKT). Förutom att rymma över 1 000 IKT-företag är det också här som Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT-skolan) vid KTH har sin hemvist. Skolan har i dagsläget över 3000 studenter och bedriver internationellt framstående forskning och utbildning inom informationsteknik.

Nu gör man sig redo för att flytta till nya lokaler. Akademiska Hus är beställare och anpassningen av byggnaden till skolans behov är en investering på 200 miljoner kronor.

Projektel har varit ansvariga för de nya el- och telesystemen på skolan. Det har varit ett nära samarbete med beställare, hyresgäst och arkitekter som resulterat i en stimulerande miljö för studenter och lärare med hög funktionalitet och framtidssäkrad flexibilitet.

Johan Lundh är ansvarig projektledare på Projektel.

– Utmaningen har varit att förena lösningar som ska täcka helt olika behov. Det är många funktioner som ska samsas under samma tak vilket ställer extra krav på flexibla lösningar.

De fysiska förutsättningarna med mestadels befintliga lokaler som byggs om samt beställarens specifika önskemål när det gäller både funktion och utseende har gjort projektet utmanande.
– Skräddarsydda lösningar är ett slitet begrepp men i det här fallet har vi behövt lösa problem på nya sätt mest hela tiden. Varje yta har fått sin egen lilla lösning för att det ska bli rätt, säger Johan Lundh.

Lagom till skolstart efter sommaren 2014 kommer den nya skolan att stå klar.

 

IMG_0513
IMG_0533
IMG_0553
IMG_0563

____________________________________________________________________________________________
Bild: Stefan Jonsson, Projektel  |  Beställare: Akademiska Hus
Ansvarig på Projektel: Bo Nordensvan