Henriksdalshamnen – på första parkett i Hammarby Sjöstad

 

Tusentals besökare från världen över kommer varje år till Hammarby Sjöstad (som från början var tänkt som en OS-by) för att lära sig mer om hållbara, miljövänliga lösningar. Stadsdelen växer fortfarande och just nu pågår inflyttning i kvarteret Sjöstadskanalen, som uppförts av JM på beställning av Borätt. Det här är det sista projektet som JM bygger i Henriksdalshamnen. Projektel har ansvarat för projekteringen av el- och telesystem i bostadsrätterna och lokalerna som har ett spektakulärt läge vid kajen. Anders Holmén, projektledare på JM, berättar om varför man väljer att samarbeta med Projektel.

»Snabbhet och kvalitet kan tyckas vara motsägelsefulla egenskaper men kännetecknar Projektels sätt att arbeta. De är dessutom tekniskt kunniga och håller leveranstiderna, något som självklart är viktigt i alla våra projekt.«

Närheten till vattnet har varit en utmaning

Sjöstadskanalens 46 bostadsrätter ligger precis på kajkanten med utsikt över vattnet bort mot Södermalm och Sofia Kyrka. Det här är utan tvekan ett av de allra bästa lägena i Hammarby Sjöstad. Men närheten till vattnet är inte enbart pittoresk. Den har också satt kreativiteten på prov när det gäller konstruktionerna. Johan Lundh, projektledare på Projektel, förklarar närmare. »Vissa delar av kvarteret är i princip pålade ut över vattenlinjen, vilket innebär att det blir ett väldigt vattentryck underifrån. Vanligtvis läggs alla elinstallationer i bottenplattan men i det här läget fungerar inte den lösningen. Istället får vi dra elen i kabelstegar vilket innebär att vi måste samsas med rör och ventilation.« Johan Lundh påpekar också att tidigare erfarenheter av projekt i just Hammarby Sjöstad (bland annat den omtalade Sjöstadspiren och kvarteret Böljan vid gamla Lugnet) har underlättat arbetet.

Innerstadsbebyggelse ställer krav på samordning

I Hammarby Sjöstad har en helt ny innerstadsbebyggelse skapats, vilket inte är så vanligt. När flera olika fastigheter med gemensamma gårdar uppförs samtidigt av tre eller fyra byggherrar blir avgränsningarna till och samordningen med andra närliggande projekt avgörande för slutresultatet.

»Det är lätt hänt att underskatta behovet av effektiv kommunikation och detaljstyrning, men det är absolut nödvändigt att ha noggrann kontroll för att alla inblandade parter hela tiden ska ligga rätt i tid och i fas«, menar Johan Lundh. Erfarenheterna från Hammarby Sjöstad har kommit väl till pass vid projekteringen av bostäderna vid Liljeholmskajen där förutsättningarna är likartade.

Energiklassade lågenergihus –bra för miljön och plånboken

Ett av miljömålen i Hammarby Sjöstad är att de boende själva ska stå för 50 % av bränslet till produktion av den energi de behöver. Här finns exempel på nytänkande lösningar för återvinning av energi från såväl avloppsvatten som avfall används. Fastigheterna i Sjöstadskanalen är så kallade energiklassade lågenergihus. Det här betyder bland annat att väggar och fönster har extra isolering samt att uppvärmningen delvis sker genom sk. FTX-teknik. Värmen i frånluften tillvaratas och återförs till bostaden via tilluften. I Sjöstadskanalen mäts även varmvattenförbrukningen för varje enskilt hushåll. Var och en får betala för det man faktiskt utnyttjar, vilket har visat sig vara ett effektivt incitament för att minska energianvändningen och i förlängningen även koldioxidutsläppen. Byggnaderna i Sjöstadskanalen tillhör energiklass B vilket betyder att den beräknade energiförbrukningen ligger på 64 kWh/m3, år.

Kontakta gärna Johan Lundh på Projektel för mer information.

Loading Images
wpif2_loading
C.jpg
A.jpg
B.jpg
D.jpg