Gröna Lund – Sveriges äldsta tivoli i ständig förnyelse

De senaste åren har Grönan, som nöjesfältet kallas i folkmun, genomgått en rejäl upprustning. I dessa projekt har Projektel funnits med som ansvariga för elprojekteringen.

På Gröna Lund sätts gästernas upplevelse i centrum. Varje år vid premiären ska nya attraktioner presenteras och miljön ska alltid kännas fräsch och spännande. De senaste åren har Grönan, som nöjesfältet kallas i folkmun, genomgått en rejäl upprustning. I dessa projekt har Projektel funnits med som ansvariga för elprojekteringen. Senaste gällde det projekteringen för den nya attraktionen Insane, världens längsta och högsta berg- och dalbana i sitt slag. Insane invigdes våren 2010.

Hans Adenmark ansvarig för elavdelningen på Gröna Lund»Vi har valt att forsätta med Projektel därför att vi är nöjda med det resultat som vi har fått«, säger Hans Adenmark ansvarig för elavdelningen på Gröna Lund. Han påpekar också att det är en fördel att Projektel är så insatta i det praktiska arbetet med installationerna. Det underlättar kommunikationen med teknikerna som ska genomföra jobbet.

Unika projekt kräver ett nytt sätt att tänka

Att arbeta med Gröna Lund kräver ett friare sätt att tänka och en förmåga att hitta annorlunda lösningar. Många gånger är svårt att få en klar bild över vad som kommer att krävas när en ny attraktion planeras. I början blir det många gissningar. Hans Adenmark är medveten om att detta inte är en idealisk arbetsmetod, men eftersom man bara kan arbeta ostört under en kort period på vintern är det inte mycket att göra något åt. »Det är så det fungerar här på tivolit tyvärr«, säger Hans.

Det är en fördel att Projektel är så insatta i det praktiska arbetet med installationerna. Det underlättar kommunikationen med teknikerna som ska genomföra arbetet.
Hans Adenmark, ansvarig för elavdelningen / Gröna Lund

När beslutet väl fattas är projekteringstiderna korta och mycket måste ske parallellt. Ibland kan det vara svårt att hitta lösningar som försörjer de nya attraktionerna via kablar i mark utan att behöva riva markbetong eller befintliga byggnader på området. Det kan också vara en utmaning att dölja elinstallationerna så att gästerna slipper se dem. Men den absolut största utmaningen är alltid att hinna klart till premiären.

Ett kulturarv i ständig utveckling

En av Projektels uppgifter här, har varit att projektera belysningen längs gatan som skiftar färg i takt med musiken som spelas i attraktionen Rockjet. Gröna Lund är ett kulturarv och här finns många vackra miljöer värda att bevara. Ett flertal av de byggnader som vi idag förknippar med Grönan uppfördes under 20- och 30-talen, när ytan dubblerades och många storsatsningar gjordes. De senaste åren har Projektel har deltagit i arbetet med att återskapa den ursprungliga stilen i området kring huvudentrén och spanska trappan. Renoveringsprojekt i all ära. Gröna Lund skulle inte vara ett tivoli om där inte också ständigt pågick något nytt. Jetgatan, vid berg- och dalbanan Jetline, är ett sådant exempel. Hela konceptet för Jetgatan har skapats av konstnären och designern Joakim Hansén och inspirationen kommer från de klassiska amerikanska småstäderna på 50-talet. En av Projektels uppgifter här, har varit att projektera belysningen längs gatan som skiftar färg i takt med musiken som spelas i attraktionen Rockjet. Den nya LEDtekniken bidrar till att ge miljön en futuristisk känsla.

Ett avbrott kan betyda ett stort intäktsbortfall. Därför är det oerhört viktigt att samtliga installationer håller en hög driftsäkerhet.
Hans Adenmark, ansvarig för elavdelningen / Gröna Lund

Driftsäkerheten är viktig för lönsamheten

Gröna Lund konsumerar stora mängder el. Eller som Hans uttrycker det. »Vår elnota är gigantisk.« Sedan Hans kom till nöjesfältet som jourhavande elektriker 1984 har stora resurser lagts på att förbättra elanläggningen. Idag tycker han att den fungerar bra. »Ett avbrott kan betyda ett stort intäktsbortfall. Därför är det oerhört viktigt att samtliga installationer håller en hög driftsäkerhet.« Ett annat förbättringsprojekt är bytet av färgade och klara glödlampor på attraktioner till lågenergilampor. På grund av kostnaden måste detta arbete spridas ut över flera år men sett över tiden är det ändå en bra investering. Energiförbrukningen blir väsentligt lägre med de nya lamporna.