Renoveringen av Grand Hôtel – stolta traditioner möter ny teknik

rojektel har en lång historia i huset, bland annat har man tidigare medverkat vid ombyggnationer av Burmanska palatset, Cadierbaren och spa-anläggningen »Raison d’Etre Spa & Fitness«.

Grand Hôtel renoverar just nu två våningsplan i den ursprungliga byggnaden som uppfördes mellan 1872 till 1874. Projektet syftar till att skapa nya rum med en standard som ska hålla under de närmaste 20 åren och innebär att hela byggnaden på sikt får sig en total översyn. Projektel har en lång historia i huset, bland annat har man tidigare medverkat vid ombyggnationer av Burmanska palatset, Cadierbaren och spa-anläggningen »Raison d’Etre Spa & Fitness«. Thomas Gynning, Hotellchef, är så här långt mycket nöjd med insatserna. »Det finns en outtröttlig energi hos dem som vi gillar.«

Nya idéer för rum som ska hålla i 20 år

Thomas Gynning, HotellchefThomas Gynning berättar om Projektels roll i renoveringsarbetet. »Projektel har hjälpt till med hela planeringen och projekteringen och tagit fram alla handlingar som vi behöver för projektet. Men framförallt har de gett oss mycket input på hur man kan se saker på ett nytt sätt. De har gett oss de förslag på lösningar som vi behöver för att rummen ska kunna leva i 20 år. Vilket är den ungefärliga livstiden för ett hotellrum.«

Projektel har varit väldigt öppna för våra komplicerade krav och frågor. Jag skulle bli förvånad om vi inte kommer att arbeta med dem i framtiden.
Thomas Gynning, hotellchef / Grand Hôtel

›Grand-andan‹ sitter i väggarna

På Grand Hôtel står kundens upplevelse alltid i centrum. Den så kallade ›Grand-andan‹ sitter i väggarna. Enligt Thomas kan andan beskrivas som; passion för service, passion för att möta gästen samt respekt för huset och traditionerna. För renoveringsprojektet betyder det här att man i varje steg måste fråga sig. Hur kommer gästen att uppleva det här?

De partners som man väljer att samarbeta med måste självklart också anamma den här filosofin. »De måste vara lyhörda för det vi försöker skapa«, förklarar Thomas.

Scenarion som gör det lättare att fatta rätt beslut

Den största utmaningen i projektet är att värna om och samtidigt utveckla den anrika byggnaden. Den största utmaningen i projektet är att värna om och samtidigt utveckla den anrika byggnaden. De nya rummen ska kännas välkomnande för de gäster som besökt Grand de senaste 50 åren men också tilltala en yngre publik, de blivande stamgästerna. Det gäller bland annat att hitta en balans mellan inredning och teknik. För att bättre kunna visualisera vad de olika besluten innebär har Projektel arbetat med att skapa scenarier med de olika lösningsförslagen. »Det har vi verkligen uppskattat. Vi är driftsorienterade och behöver förstå hur saker och ting kommer att fungera i praktiken«, berättar Thomas.

Projektel har gett oss de förslag på lösningar som vi behöver för att rummen ska kunna leva i ungefär 20 år. Vilket är den ungefärliga livstiden för ett hotellrum.
Thomas Gynning, hotellchef / Grand Hôtel

Ett spännande och roligt projekt

Att delta i ett projekt där ett av Stockholms landmärken får ny form och funktion beskriver Thomas som spännande och roligt. »Framförallt är det kul när vi gemensamt diskuterar oss fram till lösningar som vi ser kommer att fungera.« Han berättar också att alla nu väntar ivrigt på att få se slutresultatet. På frågan om Grand Hôtel kommer att anlita Projektel även fortsättningsvis svarar han så här: »Projektel har varit väldigt öppna för våra komplicerade krav och frågor. Jag skulle bli förvånad om vi inte kommer att arbeta med dem i framtiden.«