Full fart och många spännande projekt inom enhet Säkerhet

Borggården, KTH Campus

Foto: Jann Lipka

 

Projektelkoncernens enhet Säkerhet har den senaste tiden jobbat för högtryck. Vi har bland annat:

Vi har också många spännande projekt på gång just nu. Här är några av dem:

  • I Kv. Grävlingen, också kallad CityCronan, arbetar vi för AMF Fastigheters räkning med bland annat projektering av säkerhetsdokumentation som ska redovisa säkerhetstekniska ytindelningar, behörighetszoner och skalskyddsgränser mellan kontor och kommersiella lokaler.
  • Sveavägen 44 hjälper vi Skandia Fastigheter (fd Diligentia) med projektering av relationshandlingar för säkerhetsdokumentation och instruktionshandlingar för förvaltningsrutiner.
  • Vi fortsätter att följa projektet Technology for Health – Medicinaren 23. Nu med säkerhetssamordning och rådgivning i förvaltningsskedet för SveaNor Fastigheter. Vi projekterar också gränsdragningsritningar som redovisar vilka inköp som skall göras avseende säkerhet.

 
Följ bygget av Technology for health i Flemingsberg live www.webbkameror.se

Vi berättar gärna mer! Fredrik Byström 073-662 57 08