FREIA – ett laboratorium för ny acceleratorteknik

Uppsala universitet har fått i uppdrag att utvecka ny acceleratorteknik för ESS (European Spallation Source), världens mest högintensiva protonaccelerator som ska uppföras utanför Lund. Det här är bakgrunden till varför det första spadtaget på FREIA, ett 1000 m2 stort laboratorium, togs måndagen den 14 maj. Testanläggningen ska bland annat hysa ett slags jättelik termos (en kryostat) som ska kylas med flytande helium till -270 grader Celsius. Med hjälp av denna ska styrningen av processen kunna studeras och målet är att skapa en accelerator med högsta möjliga effektivitet, stabilitet och precision. FREIA innebär en investering på 46,5 miljoner kronor för Akademiska Hus och byggnaden beräknas stå klar sommaren 2013.

Projektel, som tidigare har varit delaktiga i alla nybyggnadsetapperna för Ångströmlaboratoriet, har i det här projektet ansvar för projekteringen av ställverksanläggning, kraftförsörjning, kanalisation, belysning, telesystem, telefoni/data och passerkontroll.

Vill du veta mer om projektet?
Kontakta Leif Andersson
Här kan du läsa mer om FREIA