En välbehövlig modernisering i Kvarteret Svalan

Fastigheten Dragarbrunn 20:4 i kvarteret Svalan (i centrala Uppsala) står inför en omfattande om- och tillbyggnad. Total berörd yta är ca 6000 m2, till övervägande del kontorslokaler. Fasaden ska flyttas ut och få nytt material, och dessutom ska minst en våning byggas på. Aspholmen Fastigheter ligger bakom projektet som går helt i linje med deras affärsidé om att identifiera fastigheter med potential, och utveckla dessa. Inflyttningen är planerad till Q1 2013 och en av de nya hyresgästerna är Advokatfirman Lindahl, som byter ut en miljö präglad av kakelugnar och prång i Gamla Riksdagshuset till moderna och effektiva lokaler på Uppsalas paradgata.

Projektel har arbetet tillsammans med Aspholmen Fastigheter vid flera andra tillfällen och är i detta projekt ansvariga för projektering av ställverksanläggning, kraftförsörjning, kanalisation, belysning och brandlarm.

Loading Images
wpif2_loading
C.jpg
A.jpg
B.jpg

 

Vill du veta mer om projektet?
Kontakta Leif Andersson
Här kan du läsa mer om Kvarteret Svalan

Illustration: White Arkitekter