Arkiv

30 oktober, 2014

Skandionkliniken

Innanför den modernt designade byggnaden med sin innovativa fasadbelysning finns nya Skandionkliniken i Uppsala – först i Norden med att erbjuda protonterapi mot cancer. Projektel har varit med i alla skeden av projekteringen och under hela byggprocessen.

7 januari, 2013

Kv Sjöstadskanalen

Henriksdalshamnen – på första parkett i Hammarby Sjöstad   Tusentals besökare från världen över kommer varje år till Hammarby Sjöstad (som från början var tänkt som en OS-by) för att lära sig mer om hållbara, miljövänliga lösningar. Stadsdelen växer fortfarande och just nu pågår inflyttning i kvarteret Sjöstadskanalen, som uppförts av JM på beställning av […]

16 maj, 2012

Älta Kulturknut

Älta Kulturknut – mångsidiga lokaler för all sorts kultur Projekteringen av Älta Kulturknut startade i april 2010 och redan i september 2011 stod bygget klart. Ett spännande och utmanande uppdrag som omfattade allt från scenbelysning och andra teatertekniska installationer till säkerhetssystem som passer- kontroll och brandlarm. Projektel hade sedan tidigare erfarenheter av uppdrag i den […]

12 maj, 2011

AGA HUVUDKONTOR

Ett stycke svensk industrihistoria får nytt liv Inför ombyggnationen av AGA:s gamla fabrikslokaler var JM AB fast besluten att uppfylla alla de krav som finns på ett modernt kontor, samtidigt som den stolta gamla tegelfasaden och husets gedigna känsla skulle bevaras. Resultatet blev ett nytt, funktionellt huvudkontor för AGA på totalt 8.000 kvm där modern […]

12 maj, 2011

Micasa

Micasa Fastigheter minskar sin energiförbrukning med 30 procent i 32 fastigheter. Micasa Fastigheter äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter, som sjukhem, servicehus, behandlingshem och gruppbostäder. I början av år 2009 startade man ett projekt för att se över den totala energiförbrukningen i fastighetsbeståndet (ca. 130 fastigheter). Projektet syftade till att minska energiinköpsbehovet vilket i sin […]

3 maj, 2011

Grand Hôtel

Renoveringen av Grand Hôtel – stolta traditioner möter ny teknik Grand Hôtel renoverar just nu två våningsplan i den ursprungliga byggnaden som uppfördes mellan 1872 till 1874. Projektet syftar till att skapa nya rum med en standard som ska hålla under de närmaste 20 åren och innebär att hela byggnaden på sikt får sig en […]

3 maj, 2011

SKB

Kappseglingen är i hamn, med nöjda hyresgäster och beställare Fastigheten går inte att ta miste på. Med sitt svartglänsande tegel står det ut mot de kringliggande ljusa byggnaderna i Hammarby Sjöstad. Arkitekten Gert Wingårdh fick i stort sett fria händer av beställaren, Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB). Visionerna ska rymmas i de ekonomiska ramarna SKB kan […]

3 maj, 2011

KTH

När Restaurang Q på KTH får ny belysning är den energismart och funktionell KTH är Sveriges största tekniska universitet och svarar för en tredjedel av teknisk forskning och ingenjörsutbildning på högskolenivå. Verksamheten bedrivs bland annat i de vackra och numera kulturminnesmärkta byggnader på Norra Djurgården. Här har Projektel de senaste åren deltagit i en rad […]