Arkiv

30 oktober, 2014

Skandionkliniken

Innanför den modernt designade byggnaden med sin innovativa fasadbelysning finns nya Skandionkliniken i Uppsala – först i Norden med att erbjuda protonterapi mot cancer. Projektel har varit med i alla skeden av projekteringen och under hela byggprocessen.