Arkiv

3 januari, 2017

Projektelkoncernen förvärvad av Projektengagemang

Projektel och Brandgruppen är tillsammans en av Sveriges största teknikkonsulter inom el- och säkerhetsområdet. Nu förvärvas företagen av arkitekt- och teknikkonsulten Projektengagemang, som i sin tur blir en marknadsledande aktör inom projektering av el- och säkerhetsanläggningar inom byggnation med totalt 280 medarbetare.

6 september, 2016

Projektel medverkar i spännande fastighetsprojekt kring Life Science

Technology for Health och Neo är namnen på de två byggnader som bildar ett nytt utbildnings- och forskningscenter bredvid Karolinska Universitetssjukhuset i Flemingsberg i Huddinge kommun. Projektet, som initierats av Hemsö och SveaNor, är ett led i Stockholmsregionens pågående Life Science satsning. Tanken är att skapa ett ”center of excellence” där olika typer av vårdverksamheter […]

25 augusti, 2016

Projekteringsuppdrag för SKB i kv. Basaren och kv. Muddus

Projektel har på uppdrag av Stockholms Kooperativa Bostadsförening projekterat el- och telesystem i kvarteret Basaren.

23 mars, 2016

Projektering pågår i Barkarbystaden kv. 12

Projektel ansvarar för projekteringen av el- och telesystem i det nya bostadsområdet Barkarbystaden Kv.12, Barkarby Metropol i Järfälla.

25 februari, 2016

JM anlitar oss i många spännande bostadsprojekt

Projektel har fått förtroendet att projektera utförandeuppdrag gällande el- och telesystem i ett flertal av JM:s bostadsprojekt.

21 januari, 2016

Bo/Om i Kungens Kurva satsar på hem och inredning

Bonnier Fastigheter har gett Projektel uppdraget att projektera förfrågningsunderlag för samtliga el- och telesystem inför om- och tillbyggnaden av fastigheten Segmentet 1 i Kungens Kurva.

17 november, 2015

Full fart och många spännande projekt inom enhet Säkerhet

Projektelkoncernens enhet Säkerhet har den senaste tiden jobbat för högtryck. Vi jobbar bland annat med KTH, Technology for Health, Stigbergsgaraget, CityCronan, Sveavägen 44 m.fl.

3 november, 2015

Projektel projekterar Malmtorgsgatan 8

AMF Fastigheter har gett Projektel i uppdrag att projektera el- och telesystemen för fastigheten Trollhättan 32, Malmtorgsgatan 8, som är en del av kvarteret Urban Escape Stockholm. Totalt omfattar projektet om- och nybyggnad av ca 10 000 kvm innehållande kontor, restauranger, handel och service.

12 oktober, 2015

Byggstart i flera projekt för SSM Bygg & Fastighets AB

Projektel har på uppdrag av Bygg & Fastighets AB projekterat el- och telesystem för flera spännande bostadsrättsprojekt som nu byggstartats. Bland annat The Lab i Solna, Bromma Tracks vid Brommaplan och ND Studios intill de gamla gasklockorna vid Hjorthagen.

5 oktober, 2015

Nu ska bristen på studentbostäder byggas bort!

Projektel har av Akademiska Hus fått förtroendet att projektera program- och ramhandling av el- och telesystem för studentbostäder vid Teknikringen på KTH Campus. De nya studentbostäderna är en del av Sthlm6000+, ett samarbete mellan flera aktörer som syftar till att bygga bort bristen på studentbostäder till och med år 2017.

24 september, 2015

Vi gläds åt många nya ramavtal

Den senaste tiden har Projektelkoncernen tecknat många nya ramavtal. Nu ser vi fram emot att arbeta i spännande projekt tillsammans med Akademiska Hus, Locum, Stockholms Stads Fastighetskontor och Vasakronan region Stockholm.

10 september, 2015

Nu projekterar vi nya Danderyd centrum!

Projektelkoncernen är stolta över att Skandia Fastigheter har gett oss förtroendet att projektera förfrågningsunderlag för ombyggnaden av Mörby Centrum. Vi kommer att projektera alla el- och telesystem för nya Danderyd Centrum.

27 augusti, 2015

Vi projekterar Marievik 15 i Liljeholmen

JM AB har gett Projektelkoncernen uppdraget att projektera förstudie och programhandling av el- och telesystem för Marievik 15 i Liljeholmen. Totalt blir det 750-800 lägenheter, kommersiella ytor, glashus, garage etc. Preliminär säljstart våren 2016.

6 mars, 2015

Nu har de första hyresgästerna flyttat in i Flygplansfabriken

I Flygplansfabriken har man skapat yteffektiva lägenheter med väl genomtänkta planlösningar som passar såväl förstagångsköparen som de som söker sitt första gemensamma boende. Projektel har ansvarat för projektering av el- och telesystem samt hiss, vilket bland annat har inneburit ett nära samarbete med det estniska företaget som tillverkat husets stomme.

3 mars, 2015

K-märkt ångpannecentral omvandlas till toppmodernt hotell

I Västerås driver PEAB just nu ett av Sveriges mest spännande fastighetsutvecklingsprojekt. I Kokpunkten omvandlas ett snart hundra år gamla ångkraftverk på 30 000 kvadratmeter till hotell, gym och science center. Den första etappen stod klar i augusti 2014 då upplevelsebadet invigdes och nu har projekteringen av hotell och konferensdelen inletts. Här ansvarar Projektel för samtlig elprojektering (kraft, belysning, kanalisation, data, KNX, allmänna telesystem, åskskydd, PUS m.m.), systemintegration, samt hissar.

1 oktober, 2014

Johan Renvall ny VD för Projektel

Den 1 oktober 2014 tillträder Johan Renvall som ny VD i Projektel. Johan Renvall är tidigare VD för Brandgruppen AB och är en av branschens auktoriteter i brand- och säkerhetsfrågor. Projektels VD Lennart Harging kommer i allra högsta grad att fortsätta vara engagerad i verksamheten som arbetande styrelseordförande.  ”De senaste åren har vi breddat vår […]

10 september, 2014

SAS flyttar tillbaka till Frösundavik

Dåvarande koncernchefen på SAS Jan Carlzon beslutade att bygga ett nytt huvudkontor i Frösunda Strand mellan åren 1983–1985. Det döptes till Frösundavik och innehåller bland annat en simhall och idrottshall. Projektel fick uppdraget av fastighetsägaren KLP Eiendom AS att projektera el- och telesystemen för 16 820 kvadratmeter.

25 augusti, 2014

Höga krav på nya ICT-skolan i Kista

Kista Science City är ett av världens viktigaste kluster inom Information och Kommunikations Teknologi (IKT). Förutom att rymma över 1 000 IKT-företag är det också här som Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT-skolan) vid KTH har sin hemvist. Skolan har i dagsläget över 3000 studenter och bedriver internationellt framstående forskning och utbildning inom informationsteknik. Nu gör man sig redo för att flytta till nya lokaler. Akademiska Hus är beställare och anpassningen av byggnaden till skolans behov är en investering på 200 miljoner kronor. Projektel har varit ansvariga för de nya el- och telesystemen på skolan.

20 augusti, 2014

Abisko ligger numera i Norra Djurgårdsstaden

I Norra Djurgårdsstaden i Stockholm byggs det för fullt. När hela området är färdigbyggt någon gång vid 2030 väntas det inrymma 12 000 bostäder och 30 000 arbetsplatser. I kvarteret Abisko har Projektel varit ansvariga för el- och teleprojektering i ett stilrent bostadsrättshus med 42 lägenheter. Erik Wallin är byggherre med Järntorget som byggentreprenör.

11 augusti, 2014

Byggstart i Kapellskärs hamn

Stockholms Hamnar har nu bestämt sig för att låta utöka Kapellskär med en ny pir och en större och djupare hamnbassäng, samt att modernisera hela hamnområdet. I projektet ingår bland annat att bygga en ny lotshamn med en egen hamnbassäng inklusive vågbrytare. Dessutom ska man utöka markytorna, effektivisera el- och vattenfaciliteter för fartygen och förbättra gränssäkerheten. Genom sitt ramavtal med Stockholms hamnar har Projektel fått förtroendet att ansvara för de delar av projektet som avser kraft och belysning samt tele- och säkerhetssystem.

1 juli, 2014

Projektel och Brandgruppen flyttar ihop i Fatburen

Sedan förvärvet 2013 av Brandgruppen har behovet av större lokaler i Stockholm varit akut. Förutom kravet på fler arbetsplatser så var målsättningen att det skulle vara en välkomnande känsla, ljust och luftigt med gott om plats för samarbete och informella möten både internt och med besökande kunder.

8 maj, 2014

Snart projekteras framtidens Brommaplan

Brommaplan i västra Stockholm kommer att genomgå en stor omvandling. Dagens slitna förortscentrum ska rustas upp och byggas ut till ett modernt, folkvänligt och effektivt kommunikationsnav för västerortsborna. Projektet sköts av JM AB och innefattar allt från tunnelbane- och bussterminaler till parkeringsgarage, inomhusgalleria, kontorshus och bostäder.Projektel har fått förtroendet att planera el- och teleinstallationer för de delar som rör bussterminal, garage, handelsytor och bostäder. Arbetet kommer minst sagt att vara omfattande, och inte helt okomplicerat; områdets hela elnät behöver bytas ut, vilket innebär en hel del kommunikation med elbolagen.

16 april, 2014

Förstudie för renovering och ombyggnad av Kungliga Operan

Förstudie för renovering och ombyggnad av Kungliga Operan Statens fastighetsverk, SFV, har fått regeringens uppdrag, att i samarbete med Kungliga Operan AB, ta fram ett förslag på hur det 115-åriga operahuset vid Gustav Adolfs Torg kan byggas om och renoveras. Förslaget ska redovisas i december 2014. Målet med renoveringen och ombyggnaden är att ge Stockholm och Sverige en modern opera- och balettscen i världsklass. Projektel är en av de leverantörer som fått uppdraget att genomföra förstudien tillsammans med SFV och Kungliga Operan.

1 april, 2014

Maskrosen – lägenheter med villakänsla

Längs Sågtorpsvägen i Roslags Näsby har Besqab byggt Maskrosen – 32 lägenheter med 2-4 rum och kök, i fyra mindre hus. Fönster i tre väderstreck, fina balkonger och uteplatser med egna trädgårdar ger lägenheterna i Maskrosen en småskalig känsla som passar väl ihop med villaområdet runtomkring. Som en del av byggarbetet har Projektel fått projektera el- och teleinstallationer. ”Eftersom utrymmena var begränsade fick vi prioritera smarta och yteffektiva lösningar, till exempel mätinsamlingssystem i stället för traditionella elmätare”, säger Johan Lundh, uppdragsansvarig hos Projektel. ”Dessutom placerades elserviscentralerna utanför husen som ytterligare ett sätt att maximera utrymmet.”

27 februari, 2014

Nyinvigning av anrik Veranda

Grand Hôtels Veranda betraktas som en av Stockholms vackraste krogmiljöer, med sin anrika framtoning och storslagna utsikt över vattnet och Kungliga slottet. I höstas nyinvigdes Verandan efter en omfattande renovering, där Projektel bland annat ansvarat för el- och teleinstallationer.

9 januari, 2014

Nytt ansikte för Nordic Sea

llustration: Nordic Choice Hotels Nordic Sea Hotel i centrala Stockholm gör nu en omfattande renovering av sitt entréplan för att skapa mer plats och nya mötesmöjligheter. Modern design signerad Alexander Lervik ska ge både ett visuellt lyft och effektivare ytor, med reception, konferensutrymmen, en ombyggd frukostmatsal och en helt ny à la carte-restaurang med chambre […]

9 december, 2013

Nytt huvudkontor för Schneider Electric Sverige AB

Projektel har genom KLP Fastigheter AB fått förtroendet att projektera ombyggnaden av det nya huvudkontoret för Schneider Electric Sverige AB i Frösundavik i Solna. Byggnadens totala yta är 4 550 kvm och kommer att inrymma ca 250 medarbetare. Schneider Electric är en global specialist inom energihantering med starkt fokus på energieffektivisering och erbjuder integrerade lösningar för industriell […]

4 december, 2013

Brandlarm för Stockholms stadshus

Fastighetskontoret har gett Projektel det prestigefulla uppdraget att projektera de nya systemen för brand- och utrymningslarm i Stockholms stadshus. Projektets främsta utmaning ligger i att göra minimala ingrepp i en 90 år gammal kulturminnesbyggnad med många känsliga antikvariska utrymmen och vackra, storslagna vägg- och takmålningar. I samråd med Fastighetskontoret och verksamheten får nu Projektel möjligheten att visa två av sina många kompetenser – brandlarms- och brandskyddsprojektering.

21 oktober, 2013

Projektel köper Brandgruppen

Den snabbväxande teknikkonsulten Projektel förvärvar Brandgruppen, ett specialistföretag inom brandskyddsteknik. Med affären blir Projektel ett av Sveriges största konsultföretag inom säkerhetsområdet. Projektel är en av Sveriges största teknikkonsulter inom elområdet. De senaste åren har företaget expanderat kraftigt och därmed rekryterat många medarbetare med spetskompetens inom Projketels tjänsteområden. I och med köpet av Brandgruppen, ett specialistföretag inom brandteknisk konsultverksamhet, med ett 20-tal medarbetare så breddas verksamheten ytterligare. Efter affären kommer Projektel att ha 115 anställda och omsätta cirka 130 miljoner kronor.

17 september, 2013

Strandängarna – naturnära bostäder med modern känsla

Projektel har ansvarat för projekteringen av el- och telelösningarna i flera delar av området: Trädgårdshusen etapp 1, Övre utkiken, Parkhusen och nu Trädgårdshusen etapp 2. En annan viktig del av byggprojektet Strandängarna är att skapa en gatukänsla med trevliga gemensamma ytor och trygga promenadstråk; här har Projektel bidragit med projektering av gatubelysningen. Anna Melinder som är projektledare på Besqab berättar att samarbetet med Projektel har fungerat väldigt bra.

9 september, 2013

Högåsskolan i Knivsta – Sveriges första passivhusskola

Projektel är tillsammans med Sallén Elektriska ansvariga för projekteringen av el- och teleanläggningarna av Högåsskolan i Knivsta. Den första skolbyggnaden i Sverige som ska certifieras som passivhus. Skolan, som är planerad att tas i bruk vårterminen 2015, kommer att ha kapacitet för uppemot 400 elever. Bruksarean på ca 5300 kvm ska även rymma en gymnastiksal, ett stort tillagningskök och en förskola.

25 april, 2013

Nu har Sundbyberg nya bibliotek i Signalfabriken invigts!

Projektel har ansvarat för hyresgästanpassningen av Bibliotek Sundbyberg: Signalfabriken. Projektel har ansvarat för kraft och belysning, säkerhet och tele/data. Håkan Holmström, uppdragsansvarig på Projektel, har lång erfarenhet av att skapa lösningar som fungerar i den här typen av miljöer. ”Ljuset ska bidra till att skapa en levande miljö men samtidigt får man inte glömma bort de funktionella kraven, som att besökarna inte får bländas när de letar efter böcker i hyllorna.”

23 januari, 2013

Clarion Hotel Arlanda, nyinvigt affärshotell med exklusivt formspråk

Clarion Hotel Arlanda Airport, nyinvigt affärshotell med exklusivt formspråk Projektel är ansvariga för projekteringen tillsammans med Sallén Elektriska av ställverksanläggning, kraftförsörjning, kanalisation, belysning, brandlarm, data, tele, elmiljö.

5 december, 2012

Årets julgåva går till ”Läkare utan gränser”.

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där de behövs mest. Läkare Utan Gränser bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet. Under ett år skickar Läkare Utan Gränser ut cirka 2.500 internationella fältarbetare som tillsammans med 25.000 lokalt anställda bedriver […]

28 november, 2012

Ett helikopterperspektiv på energieffektivisering

Energieffektivisering är ett kontinuerligt arbete. För att behålla de ekonomiska och miljömässiga vinster som uppnåtts måste fastigheternas driftstatus löpande korrigeras och anpassas. Inom Projektel har vi en bred kompetens inom området och här finner du några exempel på vad vi kan hjälpa till med.

5 november, 2012

Sjöstadskanalen – på kajplats i Hammarby Sjöstad

Sjöstadskanalen har uppförts av JM på beställning av Borätt. Projektel har ansvarat för projekteringen av el- och telesystem i bostadsrätterna och lokalerna som har ett spektakulärt läge vid kajen i Henriksdalshamnen.

5 oktober, 2012

Projektel deltar i omfattande renovering av Röda Korsets gamla sjukhus på KTH-området

Röda Korsets sjukhus, som ritades av arkitekt Carl Westman och invigdes 1927, har mycket varsamt renoverats och anpassats för att möta alla de behov som finns på en modern kontorsmiljö. Projektel har deltagit i projektet sedan 2010, då Akademiska Hus förvärvade fastigheten, och ansvar för el- och teleprojektering samt hissprojektering.

1 oktober, 2012

BB Sophia – en ny förlossningsklinik i anrik miljö

I anslutning till Sophiahemmet uppförs just nu BB Sophia, en ny förlossningsklinik där Praktikertjänst kommer att bedriva förlossningsvård, neonatalvård och mottagning för gravida. Projektel har ansvarat för projekteringen av el- och telesystem samt hiss-system. Där en av utmaningarna har varit att skapa säkra lösningar för avbrottsfri kraftförsörjning i förlossningsrum, operationsrum och barnrum.

28 september, 2012

Projektel deltog i motionsloppet Roslagshösten

Fyra glada cyklister från Projektel ställde den 16 september upp i 2012 års upplaga av Roslagshösten. Till vårens upplaga hoppas vi kunna locka ännu fler medarbetare att ställa upp!

11 juni, 2012

Miljön i centrum på Campus Ultuna

Akademiska Hus har genom Mark-Vatten-Miljöcentrum (MVM) skapat ett kreativt och högteknologiskt hem för institutioner på Campus Ultuna som fokuserar på ämnesområden som energi och teknik, vatten och miljö, samt mark och miljö. Lokalerna kännetecknas av flexibilitet, energieffektivitet och god miljöprestanda. På en yta av drygt 10.000 kvm2 ryms bland annat 5 stycken övningslaboratorium, 1 före- […]

7 juni, 2012

FREIA – ett laboratorium för ny acceleratorteknik

Uppsala universitet har fått i uppdrag att utvecka ny acceleratorteknik för ESS (European Spallation Source), världens mest högintensiva protonaccelerator som ska uppföras utanför Lund. Det här är bakgrunden till varför det första spadtaget på FREIA, ett 1000 m2 stort laboratorium, togs måndagen den 14 maj. Testanläggningen ska bland annat hysa ett slags jättelik termos (en […]

4 juni, 2012

En välbehövlig modernisering i Kvarteret Svalan

Fastigheten Dragarbrunn 20:4 i kvarteret Svalan (i centrala Uppsala) står inför en omfattande om- och tillbyggnad. Total berörd yta är ca 6000 m2, till övervägande del kontorslokaler. Fasaden ska flyttas ut och få nytt material, och dessutom ska minst en våning byggas på. Aspholmen Fastigheter ligger bakom projektet som går helt i linje med deras […]

29 maj, 2012

SciLifeLab – en storsatsning på forskning inom bioteknik

SciLifeLab är ett samverkansprojekt mellan Uppsala universitet, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet. Satsningen är det största någonsin i Sverige på forskning inom bioteknik. Den nya byggnaden, som ska stå färdig hösten 2013,  kommer att präglas av en ljus och öppen arkitektur och uppförs inom Biomedicinskt Centrum i Uppsala. Akademiska Hus har fått […]

25 maj, 2012

Projektel deltar vid omfattande modernisering av Kvarteret Nöten

Samtliga fastigheterna i Kvarteret Nöten i Solna, totalt 77.000 kvadratmeter, genomgår just nu en välbehövlig modernisering och renovering. Här ska så småningom hela Skatteverkets huvudkontor, Stockholmsregionen och delar av storföretagsregionen samsas om ett totalt utrymme på 44 000 kvadratmeter. Projektel har fått ansvaret för projekteringen av kraftdistribution, reserv- och UPS-kraft, åskskydd, allmän kraft & belysning, […]

3 maj, 2012

Älta Kulturknut – mångsidiga lokaler för all sorts kultur

För Projektel har Älta Kulturknut inneburit ett spännande och utmanande uppdrag, där flera av verksamhetens kompetenser har utnyttjats. Projekteringen har omfattat allt från scenbelysning och andra teatertekniska installationer till säkerhetssystem som passerkontroll och brandlarm.

1 februari, 2012

Modernt och lekfullt i nya Bolandcity

Eftersom belysningen utgör en viktig del i det moderna, lekfulla och inbjudande intryck som Bolandcity vill förmedla, ser Claes Gullin (projektledare på Projektel) uppdraget som både stimulerande och utmanande.

1 januari, 2012

Nya trender inom säkerhets- och passersystem

Mycket har hänt inom området de senaste åren och nu är det möjligt att integrera flera olika system och skapa säkerhetsnivåer som är anpassade efter de faktiska behoven i olika lokaler.

15 november, 2011

Gamla Rådhuset i Uppsala får nytt liv

Illustration: BAU Arkitekter Gamla Rådhuset ligger vid Stora Torget i Uppsala och är en av stadens mest kända och älskade byggnader. Fastigheten uppfördes redan 1645 och inhyste under 300 år kommunens förvaltning. 2006 förvärvades byggnaden av Atrium Ljungberg som ville skapa ett spännande modevaruhus och en självklar mötesplats i den vackra fastigheten. Projektel har ansvarat […]

27 oktober, 2011

Energibesparande åtgärder är bra för plånboken och miljön!

Visste du att vi kan minska koldioxidutsläppen med 0,515 kg för varje kilowattimme som vi sparar. I en artikel nyligen publicerad i Bygg & Teknik tipsar Stefan Backlund på Projektenergi om effektiva åtgärder för att sänka energiförbrukningen, som samtidigt bidrar till att bromsa ner vårt utnyttjande av jordens resurser. Stefan berättar också mer om vilka […]

28 juni, 2011

Projektel deltar i bygget av Skandionkliniken

Skandionkliniken blir Nordens första klinik för protonterapi. Metoden utvecklades i Uppsala för över 50 år sedan och har därefter tillämpats i liten skala i Sverige med hjälp av Uppsala universitets forskningsutrustning. Kliniken och tillhörande patienthotell uppförs i nära anslutning till Akademiska sjukhuset. Projektel har fått förtroendet att projektera många av Skandionklinikens viktigaste system som kraft- […]

21 juni, 2011

Nytt och spännande kulturcentrum i Älta

I Älta centrum färdigställs just nu det sista i om- och tillbyggnaden av det som ska bli Älta Kulturknut.  Tanken är att Kulturknuten ska bli en samlingsplats för en mängd kulturaktiviteter som dans, teater, konserter och fester. I lokalerna finns både en stor aula med plats för 150-200 personer och många mindre rum i olika […]

11 maj, 2011

Projektering av bostadsidyll i Ängby Park

Stena Fastigheter bygger just nu hela 360 lägenheter i Blackeberg, Bromma. Den största delen är hyresrätter, men det blir även bostadsrätter. Hela området omvandlas till en liten bostadsidyll nära vatten och natur. Projektel fick uppdraget att projektera el- och telesystem, där projektets omfattning ställer stora krav på effektiva lösningar och tydlig redovisning. Utöver husen består […]

29 april, 2011

Höga krav i Kajen 4

Nu är det dags för JM att bygga sitt första höghus på Liljeholmskajen – Kajen 4. Huset reser sig 21 våningar över vattnet och är beklätt med svart plåt, vilket gör att projektet kommer att vara unikt i dessa trakter.  Projektel har tidigare projekterat flera projekt åt JM vid Liljeholmskajen och fick även här uppdraget […]

29 april, 2011

Med bästa läge i Hammarby Sjöstad

I Henriksdalshamnens första kvarter har JM byggt ett flerbostadshus i det iögonfallande pirhuset som där även Zee, en av Stockholms just nu mest uppmärksammade restauranger, huserar. Läget är kanske Hammarby Sjöstads bästa och huset är i princip byggt ovanpå vattnet. Projektel hade uppdraget att projektera el- och telesystem och projektets fantastiska läge ställde krav på […]

29 april, 2011

Energieffektiva lösningar för passivhus i Beckomberga

I Beckomberga har NCC byggt Stockholms första flerbostadspassivhus med 59 lägenheter. Projektel fick uppdraget att projektera el- och telesystem, där det handlade mycket om att vända på alla stenar för att hitta energieffektiva lösningar. De två första husen är nu inflyttade med mycket nöjda kunder. Kontakta gärna Johan Lundh på Projektel för mer information. Läs […]