Brandlarm för Stockholms stadshus

PEL Stadshuset 001Foto: Alison De Mars

Fastighetskontoret har gett Projektel det prestigefyllda uppdraget att projektera de nya systemen för brand- och utrymningslarm i Stockholms stadshus. Då dagens befintliga system har tjänat ut krävs en översyn av systemet i samtliga utrymmen i hela Stadshuset.

Projektets främsta utmaning ligger i att göra minimala ingrepp i en 90 år gammal kulturminnesbyggnad med många känsliga antikvariska utrymmen och vackra, storslagna vägg- och takmålningar. Eftersom Stadshuset besöks av nästan 400 000 personer varje år och håller ca 200 evenemang ställs höga krav på säkerheten.

I samråd med Fastighetskontoret och verksamheten får nu Projektel möjligheten att visa två av sina många kompetenser – brandlarms- och brandskyddsprojektering.

I samma veva sker en översyn av brandskyddet, vilket utförs av Brandgruppen. Inventeringen genomförs av både Projektel och Brandgruppen tillsammans, vilket har gjort det möjligt att utforma integrerade lösningar som ser till alla delar av brandsäkerheten.

Brandlarmstekniker som kommer att användas i projektet är:

  • Samplande/aspirerande detektorer, dvs branddetektorer som analyserar luft som sugs in via rörsystem
  • Anpassningsbara flerfunktionsdetektorer med både rök och värmedetektion
  • Sockelsirener placerade som en enhet tillsammans med rökdetektorer
  • Adresserbara sirenen som är anslutna direkt på detektorslingan
  • Optiska rökdetektorer
  • Olika typer av värmedetektorer

Dessutom projekteras styrenheter för bl a hissar, ventilation, avstängning av ljud och bild, larm från sprinkler och dörrstängning.

Inventeringsfasen är nu avslutad och projekteringsfasen pågår för fullt. Detta innebär att projektet kan vara upphandlat och installationsfasen kan påbörjas i april 2014.

Uppdragsledare är Patrick Daniels (Projektel) och Lars Frisk (Fastighetskontoret).

 

Vill du veta mer om projektet?
Kontakta Patrick Daniels på Projektel