Bo/Om i Kungens Kurva satsar på hem och inredning

Segmentet_04_Bo-om-Orange
Illustration: Bonnier Fastigheter

Inför om- och tillbyggnaden av fastigheten Segmentet 1 i Kungens Kurva har Bonnier Fastigheter gett Projektel uppdraget att projektera förfrågningsunderlag för samtliga el- och telesystem. Omvandlingen av Segmentet 1, som tidigare inrymt tryckeriverksamhet men även SF:s huvudkontor och inspelningsstudios, påbörjades redan inför K-Rautas inflytt 2008. Nu ska även resterande 20.000 kvm2 förvandlas till handelsplatsen Bo/Om med huvudsaklig inriktning på hem och inredning. Här ska kunderna kunna hitta allt från skruvar och kakel till möbler i ett 30-tal specialbutiker, som totalt förväntas omsätta ca. 700 miljoner kronor.

Vill du veta mer om projektet? Kontakta Per Wollert, 08-562 856 02, uppdragsansvarig på Projektel.