Nu har Sundbyberg nya bibliotek i Signalfabriken invigts!

SignalfabrikenFotograf, Bibliotek Sundbyberg: Elin Sundström

Den 26 januari invigdes det nya biblioteket i Sundbyberg. Här har faktiskt funnits ett bibliotek redan tidigare mellan åren 1932 och 1947. Det låg då i dåvarande Stadshuset på Torget 1. Projektet är en del av ombyggnaden av kvarteret Plåten som pågått sedan 2011.

Bebyggelsen i kvarteret Plåten är av blandad karaktär och består mestadels av industrilokaler och kontor som uppförts mellan år 1870 och 1944.  När projektet är, klart hösten 2013, kommer de gamla fastigheterna att inrymma bostäder, bibliotek, restaurang, hotell och affärer. Visionen är att skapa Sundbybergs trevligaste kvarter.

Projektel har ansvarat för hyresgästanpassningen av biblioteket. Håkan Holmström, uppdragsansvarig på Projektel, har lång erfarenhet av att skapa lösningar som fungerar i den här typen av miljöer. ”Ljuset ska bidra till att skapa en levande miljö men samtidigt får man inte glömma bort de funktionella kraven, som att besökarna inte får bländas när de letar efter böcker i hyllorna.”

Belysningslösningarna har tagits fram i nära samarbete med ansvarig inredningsarkitekt i projektet, Karin Nyrén på Nyréns Arkitekter.

I hyresgästanpassningen har Projektel även ansvarat för kraft och belysning, säkerhet och tele/data.

Vill du veta mer om projektet?
Kontakta Håkan Holmström
Här kan du läsa mer om Bibliotek Sundbyberg: Signalfabriken