BB Sophia – en ny förlossningsklinik i anrik miljö

Bild: Reflex arkitekter

I anslutning till Sophiahemmet uppförs just nu BB Sophia, en ny förlossningsklinik där Praktikertjänst kommer att bedriva förlossningsvård, neonatalvård och mottagning för gravida. Totalt kommer här att finnas kapacitet för cirka 4 000 förlossningar per år.

I sitt färdiga skick kommer fastigheten att omfatta 3 800 kvm fördelat på fem våningar och Reflex Arkitekter har tagit stor hänsyn till den befintliga miljön vid utformningen av byggnaderna. Tegel har varit ett självklart val och man har också låtit sig inspireras av de plåttak som finns på de kringliggande husen.

Projektel har ansvarat för projekteringen av el- och telesystem samt hiss-system. Där en av utmaningarna har varit att skapa säkra lösningar för avbrottsfri kraftförsörjning i förlossningsrum, operationsrum och barnrum.

Projektet är under produktion och beräknas vara färdigställt
i december 2013.

Vill du veta mer om projektet?
Kontakta Lennart Rudhäll

Här kan du läsa mer om BB Sophia:
Ny förlossningsbyggnad på Sophiahemmet
Ny förlossningsklinik på Sophiahemmet