Älta Kulturknut – mångsidiga lokaler för all sorts kultur

Projekteringen av Älta Kulturknut startade i april 2010 och redan i september 2011 stod bygget klart. Ett spännande och utmanande uppdrag som omfattade allt från scenbelysning och andra teatertekniska installationer till säkerhetssystem som passer-
kontroll och brandlarm. Projektel hade sedan tidigare erfarenheter av uppdrag i den aktuella byggnaden i Älta Centrum, där man har arbetat med hyresgästanpassningar för bland annat ICA och Läkarcentrum. När Wallenstam Fastigheter tog över lokalerna från JM var det därför naturligt att anlita Projektel igen. Åsa Hedlund, projektledare på Wallenstam, är nöjd med insatsen. »Samarbetet med Projektel har fungerat mycket bra. Det har varit ett komplext projekt med många justeringar under pågående produktion. Projektel har varit snabba och hjälpsamma. Jag skulle mycket väl kunna tänka mig att anlita deras kompetens igen i
kommande projekt.«

»I den här typen av projekt finns ofta speciella krav på belysning och ljud som det gäller att vara uppmärksam på från början.«

En flexibel miljö som ställer speciella krav

Håkan Holmström, uppdragsansvarig på Projektel, har lång erfarenhet av att projektera för kulturlokaler och teater. Han har tidigare arbetat med bland annat Alandica (Ålands kultur- och kongresshus) samt Visby Kongress. I den här typen av projekt finns ofta speciella krav på belysning och ljud som det gäller att vara uppmärksam på. Vid förverkligandet av Älta Kulturknut har därför arkitekter, akustiker och ansvariga för teatertekniken haft ett nära samarbete från dag ett.

På Älta Kulturknut ska dans, teater, musik, föredrag och andra sammankomster kunna samsas om lokalerna. I caféet vill man kunna hålla utställningar och större ytor ska kunna delas av i mindre rum utan att akustik och ljussättning blir lidande. Eftersom det rör sig om en offentlig miljö är det även viktigt att belysningen styrs centralt, för att inte vem som helst ska kunna tända och släcka lampor.

»Samarbetet med Projektel har fungerat mycket bra. Det har varit ett komplext projekt med många justeringar under pågående produktion. Projektel har varit snabba och hjälpsamma. Jag skulle mycket väl kunna tänka mig att anlita deras kompetens igen i kommande projekt.«
Åsa Hedlund, projektledare / Wallenstam AB

Det gäller att undvika ljudläckage och vagabonderande strömmar

En god ljudåtergivningen är självklart viktig för många av aktiviteterna på Älta Kulturknut. Vagabonderande strömmar som skapar elektro-
magnetiska fält kan åstadkomma distorsion i högtalaranläggningarna och störa ut ljudslingor. Det har därför varit viktigt att avskärma all kanalisation. Det har också varit nödvändigt att noggrant tänka över hur framkomligheten för kanalisationen ska utföras för att undvika ljudläckage mellan olika lokaler. Håkan påpekar att det alltid är knepigare att lösa problem av den här typen vid ombyggnationer där befintliga ledningar, av kostnadsskäl, helst ska utnyttjas i så stor utsträckning som möjligt.

Avancerade styrsystem som integrerar olika applikationer

På Älta Kulturknut finns möjligheten att kontrollera alla teatereffekter via ett så kallat digitizerbord. Håkan berättar att lösningarna inom det här området blir allt mer sofistikerade. De senaste åren har systemen utvecklats enormt mycket. Gränssnitten har blivit mer standardiserade och det har blivit lättare att integrera olika system. Samtidigt har mångfalden gjort valet av lösning mer komplicerad än förut. Den här utvecklingen bidrar förstås till att den kompetens som Håkan besitter blir alltmer efterfrågad.

Effektfull men energisnål belysning

En oförutsedd konsekvens av ombyggnaden var att elservisen för hela Älta Centrum behövde utökas. Detta på grund av den kraftigt höjda effektförbrukningen som Älta Kulturknut står för. Teaterljud och ljus drar mycket ström. Det gör däremot inte de flerfärgade fönster som blivit ett kännetecken för Kulturknuten. Här har man använt sig av LED-belysning för att få det så energisnålt som möjligt.

Att Projektel denna gång funnits med även i genomförandefasen ser Håkan som ett stort plus. »Ett hus som Älta Kulturknut är unikt och då kan det vara extra svårt att förutse hur de tekniska lösningarna kommer att fungera. När vi får vara med och se hur det vi ritat genomförs i praktiken, så kan vi ofta bidra med tips och små justeringar som gör slutresultatet ännu bättre.«

                                                                 Konstverk: Skapa!
                                                                 Konstnär: Eliza Brandt
                                                                 Fotograf: Zacharias Brandt